2018. gada oktobris skola pēc fasādes krāsošanas


 

Pabeigti siltināšanas darbi Jāņa Klīdzēja Sakstagala pamatskolā

 

      Jaunā mācību gada pirmajā mēnesī skolas audzēkņus un pedagogus priecē atjaunotā pamatskolas fasāde, veiktie siltināšanas un vides uzlabošanas darbi. Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu un sekmēt energoefektivitātes uzlabošanu pamatskolas ēkā. Galvenās projekta darbības ir Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas būvdarbu veikšana, veco logu nomaiņa,  apkures sistēmas rekonstrukcija un būvuzraudzība. Projekta sasniedzamie rezultāti ir primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums 295 745,94 kilovatstundas gadā, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums gadā 106,09 ogļskābās gāzes ekvivalenta tonnas. Būvdarbu kopējā summa sastāda 201681,22 eiro bez PVN. Projektu atbalsta ES ERAF projekts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa  “Atbilstoši pašvaldības integrētajām programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās”.

...
2018-10-17 12:47  |  Skatīts: 481x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Skolas apkārtnes vides labiekārtošanas projekts


Skolas apkārtnes vides labiekārtošanas projekts

2017.gada pavasaris-vasara-rudens

 

          Par Rēzeknes novada pašvaldības vides labiekārtošanas projektā iegūto finansējumu skolas teritorijā:

  • iegādāti 10 āra soliņi skolas stāvlaukumā un atpūtas zonā;
...
2017-09-18 10:04  |  Skatīts: 618x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Boņa istaba


...
2017-08-14 12:17  |  Skatīts: 611x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Skolas apkārtne vasarā


...
2017-08-14 11:58  |  Skatīts: 593x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Skolas apkārtne rudenī 2016Skolas apkārtne...
...
2015-10-19 11:51  |  Skatīts: 1096x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Pastaiga pa skolu


...
2015-10-07 09:48  |  Skatīts: 888x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Kabineti


.......
2013-09-10 11:00  |  Skatīts: 1435x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Rudens skolas teritorijā


....

...
2013-06-04 09:15  |  Skatīts: 1285x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Skolas ābeļdārzs pavasarī


...
Skatīts: 1958x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.