2018. gada oktobris skola pēc fasādes krāsošanas


 

Pabeigti siltināšanas darbi Jāņa Klīdzēja Sakstagala pamatskolā

 

      Jaunā mācību gada pirmajā mēnesī skolas audzēkņus un pedagogus priecē atjaunotā pamatskolas fasāde, veiktie siltināšanas un vides uzlabošanas darbi. Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu un sekmēt energoefektivitātes uzlabošanu pamatskolas ēkā. Galvenās projekta darbības ir Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas būvdarbu veikšana, veco logu nomaiņa,  apkures sistēmas rekonstrukcija un būvuzraudzība. Projekta sasniedzamie rezultāti ir primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums 295 745,94 kilovatstundas gadā, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums gadā 106,09 ogļskābās gāzes ekvivalenta tonnas. Būvdarbu kopējā summa sastāda 201681,22 eiro bez PVN. Projektu atbalsta ES ERAF projekts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa  “Atbilstoši pašvaldības integrētajām programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās”.

 

Siltināšanas darbus pabeidzot, skolas jaunieši pateicās būvdarbu veicējiem, cienājot ar pašgatavotām vafelēm un lapu pušķiem.

 

 

2018-10-17 12:47  |  Skatīts: 524x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ