Ciemos pie lācenītes Ilzītes.


Ciemos pie lācenītes Ilzītes.

 

Šajā mācību gadā Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 4. un 6. klašu skolēni un audzinātājas, pateicoties projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” koordinatorei Anitai Rudzišai , devās mācību vizītē uz Līgatnes papīrfabriku, Līgatnes dabas taku un Vienkoču parku.

Apmeklējot Līgatnes papīrfabriku, kurā diemžēl jau sešus gadus nenotiek rūpnieciskā darbība, skolēniem bija lieliska iespēja izprast ar dabas aizsardzību un vides piesārņojumu saistītos procesus – atkritumu šķirošanas nepieciešamības nozīmi, lietu otrreizēju izmantošanu kā arī videi draudzīgu ieradumu veidošanu. Izstaigājot bijušās fabrikas ražošanas cehus, skolēni uzzināja, kā daudzu gadu desmitu garumā notika papīra ražošana un makulatūras pārstrāde.

...
2020-10-19 09:43  |  Skatīts: 7x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


PUMPURS.


Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā.

 

2020./2021. mācību gadā Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" jeb "PuMPuRS", kas tiks realizēts līdz 2022.gada 31.decembrim. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

...
2020-10-12 09:55  |  Skatīts: 12x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Dalība projektos 2019./2020.m.g.


Dalība projektos 2019./2020.m.g.

 

Projekts

Mērķis/iegūtais

·        LADA projekti-

2019. g. -2020.g.Skolas auglis un skolas piens

...
2020-06-01 12:09  |  Skatīts: 26x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Kopienu resursu centra izveide Sakstagala pagastā


Kopienu resursu centra izveide Sakstagala pagastā

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā top Rēzeknes novada Kopienas resursu aktivitāšu centrs brīvā dabā. Centra izveidi atbalsta IIC (Izglītības iniciatīvu centrs) projekts „Darbīgās kopienas” un projekta sadarbības partneris un finansētājs British Council pārstāvniecība Latvijā.

Mērķis ir izveidot Kopienas resursu centru brīvā dabā - kopā pulcējot dažādu  vecumu kopienas cilvēkus, lai pilnveidotu aktīvās brīvā laika pavadīšanas iespējas. Centra izveide veicinātu pagasta vides infrastruktūras sakārtošanu, kas attīstītu un daudzveidotu aktīva dzīvesveida iespējas,  veicinātu fizisko aktivitāti pagasta un novada kopienai.

...
2020-04-17 10:44  |  Skatīts: 57x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Jauniešu piedalās  izzinošā ekskursijā Daugavpils sinagogā


 

 

 

Jauniešu piedalās  izzinošā ekskursijā Daugavpils sinagogā

...
2019-11-25 09:04  |  Skatīts: 180x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


SAKSTAGALA JĀŅA KLĪDZĒJA PAMATSKOLAS SKOLĒNI IMPROVIZĒ EBREJU PASAKU!


SAKSTAGALA JĀŅA KLĪDZĒJA PAMATSKOLAS SKOLĒNI IMPROVIZĒ EBREJU PASAKU!

 

        Projekts “Ebreji Rēzeknē” ir jauns izaicinājums izpētīt un iepazīties ar ebreju tautas kultūru, tradīcijām un folkoru. Tajā iesaistījās arī Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēni un dažādu mācību jomu un metodisko komisiju skolotāji.

       Septembra sākumā 8.klases skolēni lasīja pasakas, izvērtēja un analizēja tās. Pārsteidza atttēlotā ebreju tautas sadzīve, kultūrvide un kolorīts, kas prasmīgi savijās ar pasaku sižetu, asprātībām un dzīves gudrību.

...
2019-10-04 10:09  |  Skatīts: 135x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Jaunieši izzinās ebreju gaitas Rēzeknē


 

 

Jaunieši izzinās ebreju gaitas Rēzeknē

 

 

  1. gada augustā biedrība "Goraļ" sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma” uzsāka īstenot projektu "Ebreji Rēzeknē", Nr.2019.LV/MTSP/06. Projekta mērķis ir veicināt krievu un latviešu jauniešu savstarpēju izpratni, sadarbību, kopīgi izpētot un iepazīstot ebreju vēsturi, folkloru, mākslu un tās vietu Latvijas multikulturālajā vidē. Šajā projektā darbojas arī Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēni.
...
2019-10-02 13:38  |  Skatīts: 138x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Dalība projektos-2018./2019.m.g.


Dalība projektos-2018./2019.m.g.

Projekta nosaukums

Autors, realizētājs

Summa / eiro/

Iegūtais

„Augļi skolai” un “Skolas piens” programmā. Eiropas Komisijas finansētajā programmā

...
2019-06-27 10:42  |  Skatīts: 153x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


“ERASMUS+”projekta  pieredze - ieguvums pedagogiem un skolēniem


 “ERASMUS+”projekta  pieredze - ieguvums pedagogiem un skolēniem.

 Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola 2015.-2018. gadā darbojās  Erasmus + projekta “My best idea” ” ( Nr. 2015-1-SE01-KA201-012313) realizācijā  par aktivitātēm uzņēmējspēju attīstīšanai, starpdisciplināro mācību organizēšanu un digitālā portfolio izveidi.  Projekts notika sadarbībā ar Zviedrijas Pitea pašvaldību un ar Itālijas Laives pašvaldību.  Šis projekts deva iespēju ļoti aktīvi sadarboties skolas līmenī, realizējot starpdisciplinarās idejas.  Matemātikas, fizikas, ģeogrāfijas, bioloģijas un sociālo zinību, ķīmijas un dabaszinību, sporta, mājturības un tehnoloģiju, latviešu valodas pedagogi īstenoja starpdisciplināro mācību ideju konkurā uzvarējušos projektus 2015./2016. m. g. “Do-Re-Mi-Fa!”- domā, redzi, meklē, fantazē, 2016./2017. m. g. “Dari un izzini!”, 2017./2018. m. g. “Ar saknēm debesīs!”

...
        Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Dalība projektos-2017./2018.m.g.


Dalība projektos-2017./2018.m.g.

 

Projekta nosaukums

Autors, realizētājs

Summa / eiro/

Iegūtais

„Augļi skolai” un “Skolas piens”

...
2018-09-14 12:40  |  Skatīts: 311x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.Lapa | 1 [2] [3] |