CILVĒKBĒRNS MŪSU AKTIVITĀTĒS PASĀKUMU PLĀNS 2018./2019.m.g.


CILVĒKBĒRNS MŪSU AKTIVITĀTĒS PASĀKUMU PLĀNS

 

 

2018./2019.m.g. 1.semestrī:

 

Pasākums

Mērķauditorija

Laiks

Zinību diena”Bons atkal tiekas ar draugiem”

Vecāku kopsapulce

1.- 9.klase;

skolēnu vecāki

03.09.18

“Boņa draugu cepuru” izstāde

Dzejas diena “Boņa cepures stāsts”

Dzejas diena”Simts tautasdziesmas”

5.-9.kl.;

1.-4.kl.

13.09.18.

14.09.18

Olimpiskā diena

Boņa jautrā trase un pārgājiens

1.-9.klases un audzinātāji

21.09.18

Skolotāju diena “Cepurnieka pils ballē”

1.-9.kl.

skolotāji

05.10.18

Mārtiņdienas tirgus - Boņa mātes pagraba un virtuves gardumi

1.-9.kl.;

skolēnu vecāki

09.11.18

Zīmējumu izstāde “Cilvēkbērna acīm- Manas mājas”

1.- 9.kl.

16.11.18

Domrakstu konkurss”Autorkrēsls: Cepures stāsts

5.-9.kl.

decembr.-janv.

Tautas bumbu turnīri “Boņa bumba”

1.- 9.kl.

19.12.18

Sniega diena

1.-9.kl.

 

Sadraudzības vakari ar kaimiņu skolām”Boņa draugu vakarēšana”

5.- 9.kl.

okt.-dec.

2018./2019.m.g. 2.semestrī:

 

Pasākums

Mērķauditorija

Laiks

Konkurss – izstāde skolēnu vecākiem, vecvecākiem , skolēniem“Boņa cepure” un koncerts

1.- 9.kl.;

skolēnu vecāki

Dec.-marts; maijs

Konkurss “Vai esi gudrāks par Paulīni?”

4.-9.kl.

08.02.19

Supermeitene “Mazā Paulīnīte”

1. -4.kl.

08.03.19

Boņa radošās darbnīcas “Kopā ar cilvēkbērnu”

1.- 9.kl.

maijs

“Es arī iešu skolā–tikšanās ar nākamajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem

Nākamie pirmklasnieki,

vecāki

26.04.19

Purenes mūsu rakstniekam-atceres brīdis pie J.Klīdzēja kapa

7.klase

02.05.19

J.Klīdzējam -105.gadi “Spēlē ermonikas, Izidor...”

1.-9.kl.

03.05.19

 

2018-09-14 13:23  |  Skatīts: 439x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ