Dalība projektos-2017./2018.m.g.


Dalība projektos-2017./2018.m.g.

 

Projekta nosaukums

Autors, realizētājs

Summa / eiro/

Iegūtais

„Augļi skolai” un “Skolas piens” programmā. Eiropas Komisijas finansētajā programmā

Eiropas Komisijas finansētā programma LAD ietvaros

 250ml piena bez maksas un āboli

Programmas ietvaros 1.-9.klašu skolēniem ir iespēja visa mācību gada laikā katru dienu saņemt līdz 250ml piena  un ābolu bez maksas.

Starptautiskais projekts

 / Latvija-Zviedrija-Itālija/

„Mana labākā ideja”

A.Cercene, A.Astiče, S.Ivanovska,

E.Trimalniece, L.Malta, A.Doroščonoka

9000 eiro

+ pieredze

Pieredze starpdisciplinārajā mācīšanās jomā;Materiāli-tehniskās bāzes papildināšana;Skolas tēla popularizēšana;Jaunas metodes

Starptautiskais projekts

„Globālā skola”

E.Kubecka, A.Kudļa, R.Pudule, S.Ostrovska

+ pieredze un pedagogu apmācības bez maksas

pieredze un pedagogu apmācības;skolas tēla popularizēšana;metodiskie materiāli;jaunas, interesantas metodes

Rēzeknes novada pašvaldības iniciatīvu projekts

„Sporta diena- Boņa jautrā trase”

E.Kubecka

282 eiro

Sporta dienas organizēšanas izdevumi- balvas, kancelejas preces, sporta inventārs stafetēm

 

 

 

Rēzeknes novada pašvaldības aktivitāšu  projekts

Vasaras dienas apmācības „Boņa piecas dienas simtajā Latvijas vasarā”

 L.Malta

880 eiro

5 dienu vasaras apmācības

 5.-9.kl.skolēniem- skolēnu izglītība, ideju attīstīšanas iespējas

Rēzeknes novada pašvaldības inventāra projekts

„Sporto visa klase”

L.Malta

 300 eiro

Sporta inventāra sporta tērpu bāzes papildināšana – līdzfinansējums  LOK projekta „Sporto visa klase” ietvaros

LR LOK projekts „Sporto visa klase”-3.kl.

L.Malta, R.Pudule, A.Kudļa

Skolas dalība valsts LOK projektā

 

Papildus stundas 3., 4.klasei sportā;18 skolēniem sporta tērpi un sacensību tērpi;Inventārs un ekipējums;Jaunas metodes stundu vadīšanai;Jaunas iespējas skolēniem

LU pētnieciskais projekts

Nr.1.1.1.1/16/A/252 “Informācijas sistēmu modelēšanas principu piemērošana strukturētai un mērķtiecīgai kompetenču pārvaldībai

S.Freiberga

un visi skolas pedagogi

Pieredze,

pedagogu apmācības

Veic pētījumu “Kompetenču pārvaldība skolas mērķu sasniegšanai”

Vēro un analizē pedagogu vadītās stundas

Veic pedagogu apmācību par tēmu : “Ceļā uz efektīvu kompetencēs balstītu mācību stundu”

ESF projekts” Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr.8.3.2.2/16/I/001

S.Freiberga,A.DoroščonoksA.Doroščonoka, A.Kudļa,

E.Kubecka, S.Ostrovska,

A.Cercene, S.Laizāne, R.Andrejeva

Finansētas aktivitātes, interešu un mācību nodarbības

Finansētas papildus aktivitātes, interešu un mācību nodarbības, mācību ekskursijas skolēniem, pedagoga palīgs skolā

ESF projekts Nr. 8.3.5.0/16/001/

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

07.03.2017.-31.08.2020.

Rēzeknes novada IP

Karjeras konsultants- 6 stundas nedēļā

Karjeras izglītības darba organizācija skolā; aktivitātes, mācību ekskursijas, izglītojoši pasākumi

 

2018-09-14 12:40  |  Skatīts: 343x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ