INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅU GRAFIKS Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā 2019./2020. mācību gadā


8.3.2.2./16/I/001 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅU GRAFIKS

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā 2019./2020. mācību gadā

 

 

Nr.

p. k.

...
2019-09-18 08:53  |  Skatīts: 117x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Par projektu


Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

 

Informācija par projektu
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020.
Projekta kopējais finansējums: 32 005 188 EUR

...
2017-11-21 12:23  |  Skatīts: 462x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Praktiskās nodarbības "Valodiņas puzle"


 

 

                                                                             

...
2017-11-21 12:22  |  Skatīts: 644x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Praktiskās nodarbības "Deju mikslis: lecam pa vecam, lecam pa jaunam"


Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā notiek praktiskās nodarbības sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai: “Deju mikslis: Lecam pa vecam, lecam pa jaunam”, kurās tiek sekmēta gan bērnu fiziskā, gan muzikālā attīstība.

            Nodarbībās tiek apgūti iesildīšanās, ritmikas, stājas un elpošanas vingrinājumi. Tā pat bērni tiek iepazīstināti ar rotaļdejām, tautas deju pamatelementiem kā arī klasiskās dejas pamatiem, kas nodrošina ritma un pareizas stājas veidošanos.

...
2017-11-21 12:21  |  Skatīts: 379x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Praktiskās nodarbības "Mācies eksperimentējot"


Praktiskās nodarbības “ Mācies eksperimentējot!”

Skolēniem bieži tiek uzdoti jautājumi: “Kāpēc?”, “Kas notiktu, ja...”, tāpēc viņiem jāsāk domāt un meklēt atbildes. Protams, ka tās varētu atrast grāmatās un internetā, bet ir daudz interesantāk, ja tiek veikti novērojumi, pētījumi, eksperimenti. Tie pilnveido skolēnu pašattīstību, pētnieciskās un praktiskās prasmes. Eksperimenti māca nevis atcerēties dažādus faktus, bet gan meklēt un atrast zinātniskus izskaidrojumus dažādām dabas parādībām, kritiski izvērtēt informāciju, analizēt, secināt.

...
2017-11-21 12:16  |  Skatīts: 502x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Interešu izgl. "Domā zaļi - lieto Vēlreiz"


....

Pulciņš “Domā zaļi – lieto vēlreiz!”

21.gadsimtā arvien vairāk tiek runāts par cilvēka un dabas harmonisku saskaņu. Tādējādi svarīga ir cilvēku, it īpaši bērnu un jauniešu, ieinteresētība un vēlme izmantot dabu savām vajadzībām, tai nenodarot pāri. Ik dienu pasaulē tiek ražots un pārdošanā nonāk miljardiem dažādu preču, pēc kuru lietošanas rodas tūkstošiem tonnu atkritumu. Pulciņā “Domā zaļi – lieto vēlreiz!” kopā ar skolēniem domāsim par saprātīgu resursu izmantošanu, dabas piesārņojuma mazināšanu, radīsim jaunas, skaistas, modernas lietas no jau lietotiem apģērbiem, plastmasas, stikla, kartona u.c. iepakojumiem. Tādējādi popularizēsim zaļo dzīvesveidu, veidojot skolēnos cieņpilnu attieksmi pret dabu un cilvēkiem.

...
2017-11-21 12:14  |  Skatīts: 396x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Pedagoga palīgs 1.-4. klasēs


Pedagoga palīgs sākumskolā.

 

Projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā jau kopš 2017. gada septembra darbojas pedagoga palīgs sākumskolā.

Pedagoga palīga galvenie darba pienākumi ir palīdzēt izglītojamajiem sekmēt viņu mācību sasniegumu paaugstināšanos, veikt individuālo darbu ar katru skolēnu, kuram ir nepieciešama papildu uzmanība, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes. Pedagoga palīgs strādā ne tikai ar tiem skolēniem, kuriem ir mācīšanās, sociālās un psiholoģiskās grūtības, bet ar katru, kuram ir nepieciešama jebkāda veida palīdzība.

...
2017-11-21 12:13  |  Skatīts: 585x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Mācību ekskursijas


 

 Sakstagala skolēni rudeni bauda mācību ekskursijā Daugavpilī.

 Zelta rudens ir kļuvis par neatņemamu ceļošanas laiku, tāpēc projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēniem tika organizēta mācību ekskursija uz Daugavpili.

Aplūkojām Daugavpils Universitates majestātisko  ēku un padalījāmies atmiņās par studiju laikiem. Devāmies uz pilsētas vēsturiskā centra dominanti- pirmās brīvvalsts laikā uzcelto Vienības namu. Tas uzbūvēts pēc Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa ierosinājuma par ziedojumiem un valsts piešķirtajiem līdzekļiem. Pamatakmens tam likts 1936. gadā, bet ēka iesvētīta un atklāta 1937. gada 19. decembrī. Celtne tolaik bija modernākā daudzfunkcionālā ēka Eiropā, bet  tagad tajā atrodas Daugavpils teātris, latviešu biedrība, Latgales Centrālā bibliotēka, kuru arī gribējām aplūkot. Skolēni ar intreresi apskatīja lasītavas, turēja rokās un pāršķirstīja vecākās , mazākās un lielākās grāmatas, izspēlēja spēli angļu valodā “Bingo” ASV Centrā.

...
2017-11-21 12:12  |  Skatīts: 443x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Festivāli


Festivāls “Otrā elpa 2019” Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā.

Mūsu skolā visu mācību gadu darbojās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” pulciņi “Deju mikslis” un “Domā zaļi – lieto vēlreiz!”. Skolēni visa mācību gada garumā iestudēja dažādas dejas, ieguva zināšanas par vides aizsardzību un iepazina lietu otrreizējās lietošanas iespējas. Mācību gadam noslēdzoties, pulciņu dalībnieki aicināja skolas biedrus uz festivālu “Otrā elpa”. Festivāla atklāšanas koncertā baudījām veselus desmit deju priekšnesumus, meitenes modes skatē demonstrēja apģērbu pārvērtības, kā arī ar dziesmām aicinājām uzstāties skolas kori un 4.klases skolnieci Agnesi Doroščonoku. Skolas izstāžu zālē varēja aplūkot skolēnu darbu izstādi.

...
2017-11-21 12:12  |  Skatīts: 407x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.