Karjeras izglītības virzieni un plāni


 

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola

Karjeras izglītības plāns 2021./2022.m.g.

Skolēnu mērķtiecīga sagatavošana mācībām pēc skolas beigšanas

 

 

Mērķis: atbalstīt skolēnus izglītības programmu izvēlē

Darbības virzieni:

 1. Organizēt informācijas dienas mūsu skolā- sadarbība ar citām skolām, organizācijām
 2. Nodrošināt skolēniem iespējas piedalīties citu skolu informācijas dienās
 3. Mācību ekskursijas, citi karjeras pasākumi
 4. Karjeras izglītības izglītojošie pasākumi-lekcijas, tikšanās, utt., individuālas konsultācijas
 5. Vecāku un skolas absolventu aicināšana uz skolu- iepazīšanās ar dažādām profesijām
 6. Aptaujas, anketēšanas, testi- skolēnu izpēte
 7. Mācību stundu tēmu integrēšana ar karjeras izvēli
 8. Klašu audzinātāju stundas pēc klašu audzinātāju paraugprogrammas karjeras izvēles jautājumos
 9. Skolas dalība ESF karjeras projektā
 10. Skolas tēla prezentācija- pasākumi nākamajiem skolas skolēniem un viņu vecākiem

Pasākumi:

 

Pasākums, aktivitāte

kl.grupa

laiks

atbildīgais

Organizēt informācijas dienas mūsu skolā- sadarbība ar citām skolām, organizācijām

8.-9.kl.

2021./2022.m.g..  II sem.

Karjeras konsultants;

8.-9.kl.audzin.

Nodrošināt skolēniem iespējas piedalīties citu skolu informācijas dienās

8.-9.kl.

2021./2022.m.g. II sem.

Karjeras konsultants;

8.-9.kl.audzin.

Mācību ekskursijas , citi karjeras pasākumi

1.-9.kl.

2021./2022.m.g.

1.-9.kl.audzin.

Karjeras konsultants

Karjeras izglītības izglītojošie pasākumi-lekcijas, tikšanās, utt. un individuālas konsultācijas

1.-9.kl.

2021./2022.m.g.

Karjeras konsultants

Vecāku un skolas absolventu aicināšana uz skolu- iepazīšanās ar dažādām profesijām

1.9.kl.

2021./2022.m.g.

Klašu audzin.

Aptaujas, anketēšanas, testi- skolēnu izpēte

7.-9.kl.

2021./2022.m.g.

Karjeras konsultants sadarbībā ar kl.audzin.

Mācību stundu tēmu integrēšana ar karjeras izvēli

1.-9.kl.

2021./2022.m.g.

Mācību priekšmetu skolotāji

Klašu audzinātāju stundas pēc klašu audzinātāju paraugprogrammas karjeras izvēles jautājumos

1.-9.kl.

2021./2022.m.g.

Klašu audzin.

Skolas dalība ESF karjeras projektā/  skat. Karjeras pasākumu plānu/

1.-9.kl.

2021./2022.m.g.

Karjeras konsultants

Skolas tēla prezentācija- pasākumi nākamajiem skolas skolēniem un viņu vecākiem

 Pirmkl.

2022.g. aprīlis

4.klases audzin.;direktore

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2019. /2020. mācību gadam

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā

 

 

N.p.

k.

Karjeras plānošanas tēma

Pasākuma nosaukums

Dalībnieki

Norises laiks

1.

Izglītības iespēju izpēte

Informācijas dienas profesionālās izglītības iestādēs

8.-9. klašu skolēni            ( interesenti)

2020. gada marts- maijs

Izglītības izstāde “Skola 2020”

9.klašu skolēni                 ( interesenti)

2020. gada marts

2.

Darba pasaules iepazīšana

Ēnu diena

8.-9. klašu skolēni            ( interesenti)

2020. gada februāris

3.

Darba pasaules iepazīšana

(Ēdināšana, viesu izmitināšana, tūrisms; pārtikas rūpniecība; poligrāfija; kokapstrāde; transports, loģistika, medicīna un veselības aprūpe; apģērbu un tekstilizstrādājumu ražošana; komunikācija un mediji

Atver profesijas durvis!

6.-8.kl.

2020. gada marts- maijs

4.

Darba pasaules iepazīšana, karjeras lēmuma pieņemšana (Mājražošana un amatniecība; medicīna un veselības aprūpe; drošība, glābšana, aizsardzība; mārketings un reklāma)

Profesiju diena

1.-8.kl.

2019. gada oktobris, 2020. gada maijs

5.

Karjeras lēmuma pieņemšana, izglītības iespēju izpēte

SkillsLatvia2020

8.-9. klašu skolēni            ( interesenti)

2020. gada aprīlis- maijs

 

6.

Pašnovērtējuma veikšana

Darbnīcas ”Tavai  nākotnei”

 

8.-9. klašu skolēni           

2019. gada novembris 2020. gada marts- aprīlis

 

 

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola

Karjeras izglītības plāns 2019./2020.m.g.

Skolēnu mērķtiecīga sagatavošana mācībām pēc skolas beigšanas

Mērķis: atbalstīt skolēnus izglītības programmu izvēlē

Darbības virzieni:

 1. Organizēt informācijas dienas mūsu skolā- sadarbība ar citām skolām, organizācijām
 2. Nodrošināt skolēniem iespējas piedalīties citu skolu informācijas dienās
 3. Mācību ekskursijas, citi karjeras pasākumi
 4. Karjeras izglītības izglītojošie pasākumi-lekcijas, tikšanās, utt.
 5. Vecāku un skolas absolventu aicināšana uz skolu- iepazīšanās ar dažādām profesijām
 6. Aptaujas, anketēšanas, testi- skolēnu izpēte
 7. Mācību stundu tēmu integrēšana ar karjeras izvēli
 8. Klašu audzinātāju stundas pēc klašu audzinātāju paraugprogrammas karjeras izvēles jautājumos
 9. Skolas dalība ESF karjeras projektā
 10. Skolas tēla prezentācija- pasākumi nākamajiem skolas skolēniem un viņu vecākiem

Pasākumi:

 

Pasākums, aktivitāte

kl.grupa

laiks

atbildīgais

Organizēt informācijas dienas mūsu skolā- sadarbība ar citām skolām, organizācijām

8.-9.kl.

2019./2020.m.g..  II sem.

Karjeras konsultants;

8.-9.kl.audzin.

Nodrošināt skolēniem iespējas piedalīties citu skolu informācijas dienās

8.-9.kl.

2019./2020.m.g. II sem.

Karjeras konsultants;

8.-9.kl.audzin.

Mācību ekskursijas , citi karjeras pasākumi

1.-9.kl.

2019./2020.m.g.

1.-9.kl.audzin.

Karjeras konsultants

Karjeras izglītības izglītojošie pasākumi-lekcijas, tikšanās, utt.

1.-9.kl.

2019./2020.m.g.

Karjeras konsultants

Vecāku un skolas absolventu aicināšana uz skolu- iepazīšanās ar dažādām profesijām

1.9.kl.

2019./2020.m.g.

Klašu audzin.

Aptaujas, anketēšanas, testi- skolēnu izpēte

5.-9.kl.

2019./2020.m.g.

Karjeras konsultants sadarbībā ar kl.audzin.

Mācību stundu tēmu integrēšana ar karjeras izvēli

1.-9.kl.

2019./2020.m.g.

Mācību priekšmetu skolotāji

Klašu audzinātāju stundas pēc klašu audzinātāju paraugprogrammas karjeras izvēles jautājumos

1.-9.kl.

2019./2020.m.g.

Klašu audzin.

Skolas dalība ESF karjeras projektā/  skat. Karjeras pasākumu plānu/

1.-9.kl.

2019./2020.m.g.

Karjeras konsultants

Skolas tēla prezentācija- pasākumi nākamajiem skolas skolēniem un viņu vecākiem

 Pirmkl.

2020.g. aprīlis

4.klases audzin.;direktore

 

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola

Karjeras izglītības plāns 2018./2019.m.g.

Skolēnu mērķtiecīga sagatavošana mācībām pēc skolas beigšanas

Mērķis: atbalstīt skolēnus izglītības programmu izvēlē

Darbības virzieni:

 1. Organizēt informācijas dienas mūsu skolā- sadarbība ar citām skolām, organizācijām
 2. Nodrošināt skolēniem iespējas piedalīties citu skolu informācijas dienās
 3. Mācību ekskursijas uz vecāku darba vietām, citi karjeras pasākumi
 4. Karjeras izglītības izglītojošie pasākumi-lekcijas, tikšanās,utt.
 5. Vecāku un skolas absolventu aicināšana uz skolu- iepazīšanās ar dažādām profesijām
 6. Aptaujas, anketēšanas, testi- skolēnu izpēte, portfolio veidošana katram skolēnam
 7. Mācību stundu tēmu integrēšana ar karjeras izvēli
 8. Klašu audzinātāju stundas pēc klašu audzinātāju paraugprogrammas karjeras izvēles jautājumos
 9. Skolas dalība ESF karjeras projektā
 10. Skolas tēla prezentācija- pasākumi nākamajiem skolas skolēniem un viņu vecākiem

Pasākumi:

 

Pasākums, aktivitāte

kl.grupa

laiks

atbildīgais

Organizēt informācijas dienas mūsu skolā- sadarbība ar citām skolām, organizācijām

8.-9.kl.

2018./2019.m.g.

 II sem.

Karjeras konsultants;

8.-9.kl.audzin.

Nodrošināt skolēniem iespējas piedalīties citu skolu informācijas dienās

8.-9.kl.

2018./2019.m.g.

Karjeras konsultants;

8.-9.kl.audzin.

Mācību ekskursijas uz vecāku darba vietām, citi karjeras pasākumi

1.-9.kl.

2018./2019.m.g.

1.-9.kl.audzin.

Karjeras konsultants

Karjeras izglītības izglītojošie pasākumi-lekcijas, tikšanās,utt.

1.-9.kl.

2018./2019..m.g.

Karjeras konsultants

Vecāku un skolas absolventu aicināšana uz skolu- iepazīšanās ar dažādām profesijām

1.9.kl.

2018./2019.m.g.

Klašu audzin.

Aptaujas, anketēšanas, testi- skolēnu izpēte, portfolio veidošana katram skolēnam

5.-9.kl.

2018.2019.m.g.

Karjeras konsultants sadarbībā ar kl.audzin.

Mācību stundu tēmu integrēšana ar karjeras izvēli

1.-9.kl.

2018./2019.m.g.

Mācību priekšmetu skolotāji

Klašu audzinātāju stundas pēc klašu audzinātāju paraugprogrammas karjeras izvēles jautājumos

1.-9.kl.

2018./2019.m.g.

Klašu audzin.

Skolas dalība ESF karjeras projektā/  skat. Karjeras pasākumu plānu/

1.-9.kl.

2018./2019.m.g.

Karjeras konsultants

Skolas tēla prezentācija- pasākumi nākamajiem skolas skolēniem un viņu vecākiem

 Pirmkl.

2019.g. I pusg.

4.klases audzin.;direktore

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./2019. mācību gadam

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā

 

N.p.

k.

Karjeras plānošanas tēma

Pasākuma nosaukums

Dalībnieki

Norises laiks

1.

Darba pasaules iepazīšana, karjeras lēmuma pieņemšana

Meistarklase: “Iepazīsti TeĀtri”

7.-9. kl.

Janvāris-aprīlis

2.

Darba pasaules iepazīšana, karjeras lēmuma pieņemšana

Ēnu diena

8.-9. kl.

Februāris

3.

Izglītības iespēju izpēte

Profesionālās un augstākās izglītības iestāžu izstādes

9. kl.

Marts, aprīlis

4.

Izglītības iespēju izpēte, karjeras lēmuma pieņemšana

Informācijas dienas profesionālās un augstākās izglītības iestādēs

9. kl.

Aprīlis

5.

Darba pasaules iepazīšana, karjeras lēmuma pieņemšana

Kinologa meistarklase

1.-9.kl.

Aprīlis - maijs

6.

Karjeras lēmuma pieņemšana, darba pasaules iepazīšana.

Atver profesijas durvis!

4.-8.kl. un

 7.-9.kl.

 

Februāris - aprīlis

7.

Darba pasaules iepazīšana

Uzņēmējdarbības noslēpumu izlūkgājiens

7.-9.kl.

Maijs - jūnijs

8.

Darba pasaules iepazīšana, karjeras lēmuma pieņemšana

Izzini profesiju noslēpumus

7.-9.kl.

Janvāris - aprīlis

 

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

RĒZEKNES NOVADS

 

 

Rēzeknes novada pedagoga karjeras konsultanta Renātes Stikānes

ATSKAITE PAR KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTA NODARBĪBU PLĀNOŠANU UN VADĪŠANU

 

 Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola

2018./2019.m.g.

 

 

 

 

Stundas tēma

Klase vai klašu grupa

Datums

Aktivitātes

I pusgads

Darbs un profesija.

6.

01.10.

Darbs un profesija.

“Kontaktu dibināšana: personisko sakaru izmantošana”

7.

08.10.

Lomu spēle.

Pašizpēte.

9.b.

05.11.

Asociāciju kartes sevis atklāšanā

Pašizpēte.

9.b.

12.11.

Mācību priekšmeti saistībā ar hobiju.

Profesiju salāti.

9.a.

13.11.

Profesionālo jomu izzināšana.

Prezidents meklē miesassargu.

9.a.

14.11.

Darba devējs/ darba meklētājs.

Mani apslēptie talanti.

6.

03.12.

Potenciāla analīze.

II pusgads

Ceļš uz personību.

5.a.

22.01.

Es-neatkārtojama personība.

Profesijas un to saturs.

9.b.

22.01.

Krustvārdu mīkla par profesijām.

Karjeras iespēju izpēte.

4.a.

28.01.

Profesiju mājas vizualizēšana.

Karjeras iespēju izpēte.

6.a

18.03.

Darba vide, vizualizācija.

Sevis izzināšana.

7.a

18.03.

Rakstura īpašības savā un citu redzējumā.

VIAA aptauja

9.a

01.04.

Aptaujas aizpildīšana.

VIAA aptauja

9.b

01.04.

Aptaujas aizpildīšana.

Profesiju pasaule.

7.a

25.04.

Etīdes – intervija ar darba devēju, ar darba meklētāju.

Profesiju pasaule.

8.a

25.04.

Etīdes – intervija ar darba devēju, ar darba meklētāju.

Karjeras iespēju izpēte.

8.a

13.05.

Skolēnu nodarbinātība vasarā, NVA

Karjeras iespēju izpēte.

9.a

13.05.

Skolēnu nodarbinātība vasarā, NVA

 

 

 

 

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

RĒZEKNES NOVADS

 

 

Rēzeknes novada pedagoga karjeras konsultanta Renātes Stikānes

KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTA SKOLĒNU APTAUJAS

 

 Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola

2018./2019.m.g.

 

 

 

Mērķauditorija

Aptaujas nosaukums

 

I pusgads

8.klase

Profesijas darba vide.

7. klase

Cilvēks un darbs.

7.klase

Mans raksturs

9.klase

VIAA aptauja

6.klase

Kādi ir mani apslēptie talanti.

II pusgads

9. klase

Profesija un darba vide.

5. klase

Es – neatkārtojama personība.

8. klase

Kāds es esmu.

9.klase

Profesijas un to darbu saturs.

4. klase

Profesiju pasaule.

8. klase

VIAA aptauja.

9. klase

VIAA aptauja.

8. klase

Aptauja – atgriezeniskā saite par KAA pasākumiem.

9. klase

Aptauja – atgriezeniskā saite par KAA pasākumiem.

 2017-04-03 13:20  |  Skatīts: 749x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ