Karjera - mācību ekskursijas


   

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas

mācību ekskursijas

2017./2018. m. g.

 

Klase/ klašu grupa

Apskates vieta

Apskates  mērķis

katram objektam

Pedagogs

1.a

Mācību ekskursija uz Madonu

Madonas karameļu darbnīca.

 

 

Keramiķa Seiksta darbnīca.

 

 

Madonas pilsēta.

 

Iepazīties, kā top veselīgs našķis. Katram pašam iemēģināt roku karameļu izgatavošanā un iesaiņošanā.

Iepazīties ar keramiķa darbu. Apskatīt keramiķa Seiksta darbu izstādi.

Apskatīt vēsturiskos objektus, pilsētas ievērojamākās un skaistākās vietas.

Sandra Ostrovska

2.a

Mācību ekskursija uz Daugavpili:

Sventes muiža

 

Tanku muzejs

 

Mini Zooparks

Zinoo centrs

 

Parks "Tarzāns"

 

Iepazīt Daugavpils apkārtnes vēsturisko objektu Sventes muižu.

Iepazīt II pasaules kara un vēlāko laiku kara tehnikas muzeju.

Aplūkot dažādus eksotiskos dzīvniekus

Rosināt bērnos dabisko zinātkāri par sevi, apkārtējo pasauli un tehnoloģijām.

Sekmēt veselīgu dzīvesveidu.

Evita Kubecka

3.a

Mācību ekskursija uz Madonu

Madonas karameļu darbnīca.

 

 

Keramiķa Seiksta darbnīca.

 

 

Madonas pilsēta.

     

Iepazīties, kā top veselīgs našķis. Katram pašam iemēģināt roku karameļu izgatavošanā un iesaiņošanā.

Iepazīties ar keramiķa darbu. Apskatīt keramiķa Seiksta darbu izstādi.

Apskatīt vēsturiskos objektus, pilsētas ievērojamākās un skaistākās vietas.

 

Anita Kudļa

4.a

Mācību ekskursija uz Madonu

Varakļānu muižas pils

 

Madonas karameļu darbnīca.

 

 

Trušu audzētava “Sveķi”

“Piedzīvojumu parks” Smeceres silā

 

 

Iepazīt kultūrvēsturisku vietu un uzzināt par dzīvi senajos laikos.

Iepazīties, kā top veselīgs našķis. Katram pašam iemēģināt roku karameļu izgatavošanā un iesaiņošanā.

Iepazīt truškopja, aitkopja un vistkopja arodu.

Izbaudīt adrenalīnu un jauki pavadīt laiku kopā ar klases biedriem un vecākiem.

Rasma Pudule

Anita Cercene

5.a

Mācību ekskursija uz Daugavpili:

Kristus Karaļa kalns Aglonā

 

 

 

Retro tramvajs Daugavpilī 

 

 

Daugavpils piedzīvojumu parks “ Tarzāns”

 

 

 Apskatīt un iepazīt koktēlniecības mākslu  - Koka skulptūru komplekss par Bībeles sižetiem, Paradīzes dārzs.

Daugavpils kultūrvēstures apzināšanās un šodienas dzīves iepazīšana, izbraucot pilsētu ar vienu no senākajiem tramvajiem.

 Kokos izvietoto 4 šķēršļu trašu pārvarēšana dabas parkā - fizisks rūdījums, atpūta, emocionalitāte, sadarbība.

Anna Astiče

6.a

Mācību ekskursija uz Daugavpili:

Kristus Karaļa kalns Aglonā

 

 

 

Retro tramvajs Daugavpilī 

 

 

Daugavpils piedzīvojumu parks “ Tarzāns”

 

 

 Apskatīt un iepazīt koktēlniecības mākslu  - Koka skulptūru komplekss par Bībeles sižetiem, Paradīzes dārzs.

Daugavpils kultūrvēstures apzināšanās un šodienas dzīves iepazīšana, izbraucot pilsētu ar vienu no senākajiem tramvajiem.

 Kokos izvietoto 4 šķēršļu trašu pārvarēšana dabas parkā - fizisks rūdījums , atpūta, emocionalitāte, sadarbība.

Sanita Ivanovska

7.a

Viešūru kalns

Izzināt aktīvās atpūtas vietas Latvijā,

popularizēt veselīgu dzīvesveidu.

Anita Doroščonoka

8.a

Viešūru kalns

Izzināt aktīvās atpūtas vietas Latvijā,

popularizēt veselīgu dzīvesveidu.

Lāsma Malta

8.b

Viešūru kalns

Izzināt aktīvās atpūtas vietas Latvijā,

popularizēt veselīgu dzīvesveidu.

Ineta Strucinska

9.a

Mācību ekskursija uz Rēzekni:

Rēzeknes Valsts 1.gimnāzijā  atvērto durvju diena

 

Iepazīties ar izglītības iespējām Rēzeknes skolā.

Daiga Dzene

3.a, 4.a

Mācību ekskursija uz

Rāznas nacionālo parku

Dabas centrs “Rāzna”

Lūznavas muiža.

 

 

Iepazīties ar piedāvātajiem apskates objektiem- dažādās ekosistēmas, mitrājs, Rāznas ezers

Apskatīt vēsturisko objektu Lūznavas muižu.

Anita Cercene

Anita Kudļa

3.a, 4.a, 5.a, 6.a

Mācību ekskursija uz Rīgu:

bērnu zinātnes centru

“ Tehnoannas pagrabi”

 

 Laimas šokolādes muzeju

 

Iepazīties ar muzeja eksponātiem, rosināt skolēnos interesi par dabas procesiem, tehnoloģijām.

 

Izzināt Laimas stāstu un šokolādes vēstures līkločus, interaktīvajās ekspozīcijās radīt unikālas bildes un video.

Anita Cercene

Anita Kudļa

Rasma Pudule

7.a, 8.a, 9.a

Mācību ekskursija uz Rēzekni:

SIA ALAAS 

 

 

 

 

 SIA “ Rēzeknes ūdens”.

 

Iepazīt Rēzeknes novada atkritumu šķirošanas sistēmu ( savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārkraušanu, pārvadāšanu, apglabāšanu).

Rosināt skolēnus šķirot atkritumus un  veidot dabu un vidi ap sevi skaistāku.

Aplūkot sadzīves kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, iepazīt to darbības principus.

Rosināt skolēnus taupīt ūdens resursus.

Anita Cercene

Arnis Cercens

3.a

Stādaudzētava “Sakstagals.”

Iepazīties ar stādaudzētavā esošajiem augiem, uzklausīt stāstījumu par to audzēšanu un kopšanu.

Anita Kudļa

3.a

Mācību ekskursija uz Rēzekni:

GORS

Rēzeknes kultūrvēstures muzejs.

 

Iepazīties ar GORA darbinieku profesijām.

Anita Kudļa

5. - 9.

Mācību ekskursija uz Gulbeni un Gulbenes novadu:

Briežu dārzs “ Mežsētas”

 

 

 

SIA “Pakalnieši”,

 

 

Gulbenes dzelzceļa DEPO

 

 

 

 

Pusdārgakmeņu darbnīca

 

 

Iepazīties ar uzņēmējdarbību un uzņēmumā iesaistīto profesionāļu izglītību, darba specifiku, ar darbinieku ikdienas pienākumiem.

Vērot mājas siera ražošanas tehnoloģisko procesu vērošana,  degustācija. Noskaidrot jēdzienus: preces vērtība un popularitāte, mārketinga aktivitātes.

Iepazīties ar mašīnista, dzelzceļa strādnieka profesijām, iepazīties ar darbinieku ikdienas pienākumiem, izglītību un darba iespējām.

Brauciens ar sliežu drezīnu un bānīti. Uzzināt profesijas tūrisma jomā.

Uzzināt  par Latvijā sastopamajiem iežiem,  par amatniecības nozari, izglītības iespējām. Piedalīšanās slīpēšanas procesā.

 

 

Anita Cercene

 

                                                                                          Sagatavoja direkt. vietn. izglītības jomā A. Cercene

 

   Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēni apmeklē Rēzeknes tehnikumu.

Piektdien, 31. martā Rēzeknes tehnikumā notika atvērto durvju diena, kuru apmeklēja arī Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 9. klases skolēni.

       Direktora vietniece audzināšanas darbā Solvita Pavlovska skolēnus sagaidīja tehnikuma priekštelpā. Pēc registrācijas aktu zalē mēs redzējām prezentāciju par Rēzeknes tehnikumu, iegūvam informāciju par mācību procesa norisi un apgūstamajām profesijām, piedalījāmies konkursā.

      Ar tehnikuma studentu palīdzību  bija iespēja redzēt mācību kabinetus, dienesta viesnīcu, apmeklēt ēdienu gatavošanas, pārtikas produktu pārstrādes, viesmīlības pakalpojumu, mēbeļu galdnieku, būvdarbu, automehānikas, interjera noformēšanas, elektrotehnikas, programmēšanas, praktisko darbu laboratorijas. Skolēni varēja saņemt konsultācijas, informatīvus materiālus, kā arī piedalīties dažādās aktivitātēs.

      Paldies par derīgu un vajadzīgu informāciju skolēniem!

                                                                                          Skolotāja Ineta Strucinska

Bildes

 

 

 

 

2017-04-03 13:13  |  Skatīts: 668x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ