Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas MK saraksts 2016./2017.m.g.


Valodu un mākslas jomu skolotāju MK

dalībnieku saraksts

N.p.k.

Vārds,uzvārds

Klase

Priekšmets

1.

Anna Kluša

1.- 9. klase

mūzika

2.

Sanita Ivanovska

5. - 9. klase

latviešu valoda

3.

Rasma Pudule

6. - 9. klase

latviešu valoda

4.

Anna Astiče

1.- 9. klase

angļu valoda

5.

Anita Doroščonoka

1.-9. klase

vizuālā māksla

6.

Ineta Strucinska

5. - 9. klase

krievu valoda

7.

Ņina Tužilkina

1.- 6. klase

logopēds

8.

Jānis Veličko

1.-9.klase

mūzika

MK vadītāja – Anita Doroščonoka

 5.-9. klašu audzinātāju MK

dalībnieku saraksts

 

N.p.k.

Vārds,uzvārds

Klase

Priekšmets

1.

Sanita Ivanovska

5.a klase

latviešu valoda un literatūra

1.

Anita Doroščonoka

6.a klase

mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla

2.

Lāsma Malta

7.a klase

sports

3.

Daiga Dzene

8.a klase

mūzika

4.

Arnis Cercens

9.a klase

ģeogrāfija

5.

Ineta Strucinska

7.b, 9.b klase

krievu valoda

MK vadītāja – Ineta Strucinska

 


“Cilvēks un sabiedrība, tehnoloģiju un zinātņu pamatu” jomas skolotāju MK

dalībnieku saraksts

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Klase

Priekšmets

1.

Anita Cercene

5.- 9. klase

dabassinības, ķīmija

2.

Arnis Cercens

7. - 9. klase

ģeogrāfija

3.

Irena Doroščonoka

6. - 9. klase

matemātika

4.

Aleksandrs Doroščonoks

5.- 9. klase

5.-7. klase

mājturība un tehnoloģijas, informātika

5.

Anita Doroščonoka

5.-9. klase

mājturība un tehnoloģijas

6.

Igors Rudko

7. - 9. klase

fizika

7.

Bella Steklova

7.- 9. klase

matemātika

8.

Lāsma Malta

1.-9.klase

sports

9.

Daiga Dzene

7.- 9. klase

bioloģija, sociālās zinības

10.

Natālija Puhova

7.- 9. klase

vēsture

MK vadītāja – Anita Cercene


Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas

MK saraksts 2016./2017.m.g.

Sākumskolas skolotāju MK

dalībnieku saraksts.

 

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Klase

Priekšmets

1.

Evita Kubecka

1.

Sākumskolas skolotāja

2.

Anita Kudļa

2.

Sākumskolas skolotāja

3.

Rasma Pudule

3.

Sākumskolas skolotāja

4.

Sandra Ostrovska

4.

Sākumskolas skolotāja

 

MK vadītāja – Sandra Ostrovska2016-10-11 10:49  |  Skatīts: 1537x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ