Pagarinātās dienas grupu grafiks    2020./2021.m.g.


Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola

Pagarinātās dienas grupu grafiks    2020./2021.m.g.

 

Nr.p.k.

Skolotāja vārds, uzvārds

Nedēļas diena

 Laiks

1.

...
2020-10-02 13:57  |  Skatīts: 25x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas  mācību priekšmetu tēmas noslēguma pārbaudes darbu grafiks 1.-9.klasēm  2020./2021. m. g. 1.semestrim


Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola  

 Pārbaudes darbu (5.,6.,8.,9.kl.) un summatīvi vērtējamo darbu grafiks(7.kl.) 2020./2021.māc.g. 1.semestrī

Mācību priekšmets

5.klase

6.klase 1.grupa

6.klase 2.grupa

...
2019-10-11 09:11  |  Skatīts: 320x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas stundu saraksts 2020./2021. mācību gadam


 
 
 

Stunda

Laiks

1. klase

2. klase

3. klase

4. klase

...
2019-09-23 08:37  |  Skatīts: 699x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas fakultatīvo nodarbību saraksts 2020. / 2021. mācību gadam


 

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola

Fakultatīvo nodarbību grafiks   2020./2021.m.g.

 

 

Nr.p.k.

Skolotāja vārds, uzvārds

...
2019-09-18 08:49  |  Skatīts: 131x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas pedagogu individuālais darbs ar izglītojamajiem 2020. / 2021. m. g.


Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas

 pedagogu individuālais darbs ar izglītojamajiem       2020./2021.m.g.

 

Nr.p.k.

Skolotāja vārds, uzvārds

...
2019-09-18 08:47  |  Skatīts: 249x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Izglītības programmas


 

 

Aktīvās izglītības programmu licences

21011111

...
2015-02-17 09:15  |  Skatīts: 1114x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA


Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Rēzeknes novada Sakstagala pagastā

Izdota saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas

2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada  27.novembra noteikumu Nr.747

“Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu  un pamatizglītības programmu  paraugiem” 15.punktu, Ministru kabineta 2019.gada 3.septembra noteikumu Nr.416 ”Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu  un  izglītības programmu paraugiem” 20.punktu

...
2015-02-17 09:13  |  Skatīts: 900x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.