Skolas pasākumu plāns 2013./2014.m.g.


Skolas pasākumu plāns 2013./2014.m.g.
1.semestris

Nr.p.k.

Pāsākums

Klases

Laiks

Atbildīgais

1.

Zinību diena

1. – 9.

01.09.

E.Kubecka, A.Doroščonoka,

A.Cercene, S.Freiberga

2.

Drošības nedēļa

1. -9.

10.09.

E.Kubecka, A.Doroščonoka

3.

Skolēnu parlamenta vēlēšanas

5. -9.

11.09.

A.Doroščonoka

4.

Rudens pārgājiens

1.-9.

12. -19.09.

Klašu audzinātāji

5.

J.Klīdzēja stādītā ozola 21.gadadiena

1. -9.

16.09.

S.Freiberga, Ē.Jonikāne

6.

Radošo darbu izstāde „Zīļuks”

1. -9.

16. – 20.09.

A.Doroščonoka, skolēnu parlaments,
klašu audzinātāji

7.

Dārzeņu izstāde „Rudentiņš bagāts vīrs..”

1. – 4.

23.-27.09.

E.Kubecka

8.

Dzejas dienas „Veltījums O.Vācietim”

5. -9.

23.09.

Ē.Jonikāne, I.Strucinska

9.

Olimpiskā diena 2013:

  • Zīmējumu un foto konkurss;
  • Domrakstu konkurss;
  • Sporta aktivitātes

1.-9.

25.09.

A.Doroščonoka, Ē.Jonikāne, A.Ciukmacis

10.

Skolotāju dienai veltīts koncerts

1. -9.

4.10.

A.Doroščonoka, E.Kubecka,
klašu audzinātāji

11.

Akmens sveču aizdegšana, veļu mēnesi uzsākot.

1.-9.

7.10.

Klašu audzinātāji, parlamenta
pārstāvji

12.

Jautrās stafetes.

1.- 4.

16.10.

L.Malta, E.Kubecka

13.

Foto un zīmējumu izstādes „Bērzs manas dzimtenes ainavā” atklāšana

1.-9.

21.10.

A.Doroščonoka, E.Kubecka,
klašu audzinātāji

14.

Rudens balle „Cepurnieks”

5.-9.

25.10.

A.Doroščonoka, skolēnu parlaments,
klašu audzinātāji

15.

Mārtiņdienas tirdziņš

1.- 4.

8.11.

E.Kubecka

16.

Robina Huda bulta

1.- 4.

11.11.

E.Kubecka, L.Malta

17.

Lāčplēša diena

5.,6.

12.11.

A.Doroščonoka, N.Keistere

18.

Konkurss zēniem „Lāčplēsis”

5. -9.

13.11.

Z.Puzulis, A.Ciukmacis

19.

Minam krustvārdu mīklas par Latviju.

1.- 4.

14.11.

E.Kubecka, klašu audzinātāji

20.

Svinīgs pasākums „Latvijai 95”

1.-9.

15.11.

A.Doroščonoka, E.Kubecka

21.

Tikšanās ar kinologiem

1.-9.

25.11.

Ē.Jonikāne

22.

Erudīcijas konkurss „Mana Latvija”

6.-9.

26.11.

N.Keistere

23.

Adventes vainaga iedegšana

1.-9.

2.12.

E.Kubecka, A.Doroščonoka

 

24.

Radošo darbu „Krustmātes tūta” izstādes atklāšana

1.-9.

9.12.

A.Doroščonoka, priekšmetu skolotāji

25.

Piparkūku cepšanas darbnīca

1.- 4.

9.-13.12.

E.Kubecka, klašu audzinātāji

26.

Skolēnu parlamenta jautrās stafetes

5.-9.

12.12.

A.Doroščonoka, Z.Puzulis

27.

Ziemassvētki pirmskolas un sākumskolas bērniem.

1.- 4.

19.12.

E.Kubecka, S.Ivanovska

28.

Ziemassvētku koncerts

1.-9.

20.12.

E.Kubecka, A.Doroščonoka

 

 

2.semestris

Nr.p.k.

Pāsākums

Klases

Laiks

Atbildīgais

1.

Masku balle

5.-9.

14.01.

A.Doroščonoka, skolēnu parlaments

2.

Sniega vīru celšanas konkurss

1.-4.

15.01.

E.Kubecka

3.

Konkursa „Adīsim zaļas zeķītes Boņukam” noslēguma pasākums

1.-9.

janvāris

S.Freiberga, Ē.Jonikāne, skolas padome

4.

Domrakstu konkurss:

„Par labu bērnu būt tik grūti...”,

„Mans vectētiņš”

1.-9.

27. -31.01.

Valodu skolotāji

5.

Barikāžu aiztāvju atceres dienai veltīts konkurss „Zēni dzied”

1.-9.

20.01.

Ē.Kubecka, A.Doroščonoka, A.Kluša

6.

Projektu nedēļa

1.- 9.

3.-7.02.

Klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji

7.

Dekoru veidošana „Boņuka cimdiņš”

1.-4.

17. -21.02.

Klašu audzinātāji

8.

Izstādes „Mans rotaļu sunītis” atklāšana

1.-9.

10.02.

S.Freiberga, klašu audzinātāji

9.

Jautrās stafetes

1.- 4.

19.02.

L.Malta, E.Kubecka

10.

Konkurss „Supermeitene”

5. -9.

27.02.

A.Doroščonoka, priekšmetu skolotāji

11.

Meteņdiena

1.- 4.

4.03.

E.Kubecka

12.

Matemātikas nedēļa „Cilvēkbērns”

1.-4.

10.-14.03

Matemātikas skolotāji

13.

Klip -  klap! Gatavojam būrus.

1.- 4.

20.03.

E.Kubecka

14.

Teātru nedēļa

1.-9.

17.03.-21.03.

E.Kubecka, A.Doroščonoka

pulciņi, kl.audzinātāji

15.

Erudīcijas konkurss „Vai esi gudrāks par Paulīni”

5.-9.

2.04.

A.Cercene, priekšmetu skolotāji

16.

Tautas dziesmu konkurss „Kad pavasarī koki dzied...”

1.-6.

10.04.

A.Kluša

17.

„Autora krēsls” – domrakstu fragmentu lasījumi

5.-9.

14.04.

S.Ostrovska, Ē.Jonikāne

18.

Krāsainā nedēļa

1.- 9.

14.-17.04.

E.Kubecka, A.Doroščonoka,
skolēnu parlaments

19.

Lieldienas

1.- 4.

22.04.

E.Kubecka

20.

Pārspriedums „Ja es būtu prezidents, kā...”

6.-9.

29.04.

N.Keistere

21.

Lielā talka

1.-9.

aprīlis

E.Kubecka, A.Doroščonoka

22.

Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena.

5.-9.

8.05.

S.Freiberga, skolēnu parlaments

23.

Mātes dienas koncerts.

1.- 9.

09.05.

E.Kubecka, A.Doroščonoka

24.

„Purenes rakstniekam” J.Klīdzēja atdusas vietas sakopšana

7.

maijs

A.Cercene, B.Steklova

25.

Svinīgs pasākums veltīts J.Klīdzēja simtgadei

1.-9.

maijs

E.Kubecka, A.Doroščonoka

26.

Pēdējais zvans

9.

16.05.

A.Doroščonoka, I.Strucinska, 8.kl.

27.

Pārgājiens

1.-9.

27.05.

Klašu audzinātāji

28.

„Boņuka jautrā trase” – sporta diena

1.-9.

28.06.

Sporta skolotāji

29.

Ziedu paklāju veidošana

5.-9.

29.05.

Klašu audzinātāji

30.

Spodrības nedēļa

1.- 4.

26.-30.05.

E.Kubecka, klašu audzinātāji

31.

Pēdējā skolas diena

1.-9.

30.05.

E.Kubecka, A.Doroščonoka,]
A.Cercene, S.Freiberga

32.

Izlaidums.

 

jūnijs

 

 

Direktora vietnieces audzināšanas jomā

A.Doroščonoka, E.Kubecka

 

 

 

 

 

2013-09-17 09:05  |  Skatīts: 836x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ