Rakstnieka Jāņa Klīdzēja 100-gadei veltīto pasākumu plāns


Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola (2013./2014.m.g.)

Rakstnieka Jāņa Klīdzēja 100-gadei veltīto pasākumu plāns

Laiks

Aktivitāte

Mērķauditorija

Atbildīgais pedagogs

Septembris:

 01.09.2013.

 

Klašu kolektīvu fotografēšanās pie rakstnieka stādītā ozola skolas priekšā

 

1.-9.kl. un pirmskola

 

Klašu audzinātāji

Septembris:

 16.09.2013

 

Līnija pie ozola, tā iestādīšanas 21.gadadienā

 

Pirmsskola, 1.- 4.kl.

5.-9.kl.

 

Klašu audzinātāji,

E.Jonikāne

 

Septembris

„Boņuka akmens”- krāsaino akmentiņu nešana uz skolu un 10 „akmens sveču veidošana”( katrai desmitgadei pa vienai)

Pirmsskola, 1.-9.klases

Klašu audzinātāji, parlamenta pārstāvji

Septembris

Radošo darbu izstāde „Zīļuks”

 

Pirmsskola, 1.-9.kl.

Klašu audzinātāji, parlamenta pārstāvji

 

Oktobris

Akmens sveču aizdegšana veļu mēnesi uzsākot

Pirmsskola, 1.-9.klases

Klašu audzinātāji, parlamenta pārstāvji

Oktobris

J.Klīdzēja atdusas vietas sakopšana

7.klases

7.klašu  audzinātājas

Oktobris

Boņuka tirgus

Novada skolu pārstāvji

Skolas pedagogi un darbinieki

Septembris-novembris :04.11.2013.

:11.11.2013.

Foto konkurss” Bērzs manas dzimtenes ainavā”( J.Klīdzēja mīļākais koks)

Foto izstādes atklāšana

 

5.-9.kl.

5.-9.kl.Klašu audzinātāji

 

Direktora vietnieki audzin.jomā

Oktobris-novembris

 • Zīmējumu konkurss, izstāde:

” Bērzs manas dzimtenes ainavā”

( J.Klīdzēja mīļākais koks)

1.-4.kl.

 

 

 

 

1.-4.kl.audzin.

 Novembris

25.-29.11.2013.

Tikšanās ar kinologiem

1.-9.kl.

Ē..Jonikāne

Decembris-janvāris

Konkurss „Adīsim zaļas zeķītes Boņukam”, noslēguma pasākums

Vecmāmiņas, māmiņas, krustmātes

S.Freiberga, Ē.Jonikāne

Skolas padome

Decembris

„Krustmātes tūta”-izgatavošana, izstāde

Pirmsskola, 1.-9.kl.

A.Doroščonoka, klašu audzinātāji

Janvāris

Konkurss  „Zēni dzied”

1.-9.kl.

A.Kluša

Janvāris

Domrakstu konkurss

 • „Par labu bērnu būt ir tik grūti”
 • „Mans vectētiņš”

 

6.-9.kl.

 

1.-5.kl.

 

Ē.Jonikāne, T.Tutina,

I.Strucinska

1.-4.kl.audzinātāji

Februāris

Boņuka cimdiņš (dekoru veidošana)

1.-4.kl.

Klašu audzinātāji

Februāris

Izstāde Kultūras un vēstures muzejā Rēzeknē ”Boņuka sarkanais cimdiņš”

Interesenti-apmeklētāji

S.Freiberga

Februāris

„Mans rotaļu sunītis”- rotaļlietu izstāde

Pirmsskola, 1.-9.kl.

Klašu audzinātāji, S.Freiberga

Marts

Boņuka ragaviņas – vizināšanās no kalna

1.-4.kl.

E.Kubecka un klašu audzinātāji

Marts

Matemātikas nedēļa ”Cilvēkbērns”

1.-4.kl.

Klašu audzinātāji

Marts

Teātra nedēļa

 • ”Fragmenti no „Cilvēka bērna”
 • Cilvēkbērna pasaulīte

 

 

5.-9.kl.

 

1.-4.kl

Klašu audzinātāji

Teātra pulciņi

Aprīlis

Tautas dziesmu konkurss ”Kad pavasarī koki dzied...

1.-6.kl.

A.Kluša

Aprīlis

Konkurss „Vai tu esi gudrāks par Paulīni?

5.-9.kl.

A.Cercene

Februāris-aprīlis

„Autora krēsls”- domrakstu fragmentu lasījumi bibliotēkā

5.-9.kl

S.Ostrovska

Ē Jonikāne, I.Strucinska

Maijs

Atdusas vietas sakopšana, „Purenes rakstniekam”

7.klases

A.Cercene, B.Steklova

Maijs

Pārgājiens uz muzeju ”Kolnasāta”-

ekspozīcija  veltīta rakstnieka jubilejai

1.-9.kl.

Klašu audzinātāji

Maijs

Svinīgais pasākums, veltīts J.Klīdzēja simtgadei

1.-9.kl.

Darba grupa, pulciņu vad.

 

Maijs

Pārspriedums „Ja es būtu prezidents, kā...

9.kl

N.Keistere

Maijs

„Boņuka jautrā  trase”- sporta diena

1.-9.kl.

Sporta skolotāji

Mācību gada laikā:

 • Pārgājieni uz Klīdzēja mājvietu „Upmaļiem” un Kantinieku piemiņas istabu
 • Stunda „Boņuka istabā”
 • Viktorīna  pēc filmas ”Cilvēka bērns” skatīšanās
 • Boņuka dzīves mācību stunda
 • Zīmējumu konkurss „Boņuka pasaule”

Pirmskola, 1.-9.kl

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-9.kl.

 

1.-9.kl

 • Klašu audzinātāji

 

 

 

 • S.Freiberga
 • Bibliotekāre S.Ostrovska

 

 • Priekšmetu skolotāji

 

 • A.Doroščonoka

 

 

Darba grupa:  (11.09.2013.)

 • S.Freiberga
 • Ē.Jonikāne
 • I.Strucinska
 • A.Kluša
 • A.Kudļa
2013-09-16 09:41  |  Skatīts: 864x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ