Pasākumu plāns 2023./2024.m.g. 1.semestris


 Pasākumu plāns 2023./2024.m.g. 1.semestris

Laiks

Pasākums,tikumiskās vērtības

Sasniedzamais rezultāts

Klašu grupa

Atbildīgie skolotāji

1.09.

Zinību diena

Drosme,savaldība, laipnība

Iepazīstināt bērnus un vecākus ar jaunākajām aktualitātēm.

1.-9.

S.Freiberga, A.Doroščonoka,  E.Kubecka, A.Kudļa,  I. Zeltiņa

sept.

Drošības mēnesis

Atbildība, savaldība, gudrība

Zina drošības noteikumus(skolas iekšējās kārtības, ceļu satiksmes, ugunsdrošības u.c.)

1.-9.

Kl.audzinātāji

 

No 11.09.

 

Dzejas dienu stundas “Dzeja un mūzika”

Centība, drosme, tolerance

Dot iespēju skolēniem atklāt savus talantus un iepazīt novada kultūrvēsturisko mantojumu.

1.-4.

5.-9.

S.Ivanovska, V.Dikule, latviešu val. skolotājas

15.09.

 

Ozola svētki

J.Klīdzēja 110 dzimšanas dienas gada atklāšanas līnija

Novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana

1.-9.

A.Cīrule,  S.Freiberga, S.Ivanovska, klašu audzinātāji

 

05.10.

 

Skolotāju diena

Laipnība, atbildība, centība

Mācās organizēt svētkus.

Praktiski izmēģina novadīt stundu, iepazīst skolotāja profesiju.

1.-9.

E.Kubecka, I. Zeltiņa, A.Cīrule  

 

10.10.

 

Sportiskais pikniks “Pi Boņa”

Drosme, godīgums, taisnīgums

Saliedēt klases kolektīvu, jautri un lietderīgi pavadīt brīvo laiku.

1.-9.

S.Freiberga,  L.Malta, E.Kubecka, A.Cīrule

 

20.10.

 

Sadraudzības vakars

Komunikācijas un draudzības prasmju veidošana vienaudžiem

8.-9.

E.Kubecka, klašu audzinātāji, A.Cīrule

 

Okt.

Karjeras nedēļa

Iepazīties ar karjeras izglītības prioritātēm 2023.24.m.g.valstī

1.-9.

I.Deksne, klašu audzinātāji

 

14.11.

Svinīgs atceres brīdis pie Lāčplēša ordeņa kavaliera kapa Liužā

Solidaritāte, atbildība

Vairot patriotismu Latvijas iedzīvotājos.

Veidot izpratni par vēstures notikumiem.

9. kl.

I.Zeltiņa, Inta Deksne, A.Cīrule

 

17.11.

Valsts svētki “Rotaļdeju virpulī”

Solidaritāte, tolerance,atbildība

Turpināt veidot izpratni par piederību Latvijas valstij.

1.-9.

E.Kubecka,  S.Ivanovska, A.Cīrule

 

22.12.

Ziemassvētku pasākums 1.-9.kl.

Līdzcietība, laipnība, atbildība

Organizēt un novadīt Ziemassvētku pasākumu, klases vakaru.

1.-9.

Klašu audzinātāji, E.Kubecka,  A.Cīrule

 

 

 

 

 

Pasākumu plāns 2023./2024.m.g. 2.semestris

Laiks

Pasākums, tikumiskās vērtības

Sasniedzamais rezultāts

Klašu grupa

Atbildīgie skolotāji

19.01.

 

Barikāžu aizstāvju atceres diena-atceres ugunskurs, tēja, tautasdziesmas

Solidaritāte,savaldība

Apliecināt cieņu valsts aizstāvjiem.

1.-9.

I.Deksne, E.Kubecka, A.Cīrule,  klašu audzinātāji

24.04.

 

“Es arī iešu skolā–tikšanās ar nākamajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem.

Laipnība, drosme

Iepazīties ar savu nākamo skolu, audzinātāju un skolotājiem, skolas tēla prezentācija

1.-4.

E.Kubecka, S.Freiberga, A.Cīrule

2.05.

 

Baltā galdauta svētki.

Solidaritāte, atbildība, tolerance

Mīlēt un cienīt savu valsti.

1.-9.

Klašu audzinātāji,  E.Kubecka, A.Cīrule

6.05

 

Boņa radošās darbnīcas “Kopā ar cilvēkbērnu”

Centība, atbildība

Aktualizēt skolas filozofiju, svinot J.Klīdzēja dzimšanas dienu.

1.-9.

Priekšmetu skolotāji

6.05.

 

Purenes mūsu rakstniekam – atceres brīdis pie J.Klīdzēja kapa.

Atbildība, laipnība

Iepazīst skolas un novada vēsturi, izcilas personības, saglabāt novada kultūrvēsturisko mantojuma vēsturi

1.-9.

S.Ivanovska, V.Dikule, E.Kubecka, A.Doroščonoka, A.Cīrule

10.05.

 

Koncerts “Es savai māmiņai...”

Laipnība,centība, atbildība

Raisīt skolēnu interesi par ģimenes vērtībām,

nostiprināt cilvēciskās attieksmes pamatus.

1.-9.

E.Kubecka, pulciņu skolotāji, klašu audzinātāji, A.Cīrule

......05.

 

Pēdējais skolas zvans.

Atbildība, gudrība

Radīt saliedētības sajūtu, skolas tēla veidošana

1.-9.

V.Dikule, I.Zeltiņa, A.Cīrule

31.05

 

Pēdējā skolas diena.

Mērenība, centība

Izvērtē mācību gada saniegumus.

1.-9.

A.Dorošconoka, V.Dikule, A.Cīrule

maijs

Olimpiskā diena, pārgājieni

Kopīgas sporta pasākums; dzimtā novada iepazīšana

1.-9.

L.Malta, klašu audzinātāji

jūnijs

 

9.klase izlaidums.

Drosme, laipnība, atbildība

Radīt svētku sajūtu,piederības izjūtu savai

skolai.

9.kl.

S.Freiberga,  A.Doroščonoka, E.Kubecka, I.Zeltiņa, A.Cīrule

 

2023-09-06 14:20  |  Skatīts: 29x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ