Karjeras nedēļa skolā


 

Karjeras nedēļa 2023

  1. – 20. oktobris

Tavs prasmju portfelis

 

Diena

Dienas tēma / sauklis

Piedāvājums no VIAA puses

Pasākumi skolās

P

16.10.

“Prasmes Tavai karjerai”

 

Par prasmēm uzzina visi – skolēni, skolotāji, vecāki

Konkurētspējīgas prasmes – tiešsaistes nodarbība skolotājiem, karjeras speciālistiem un vecākiem. Vada: mg.sc.edu. Agnese Metuzāle, karjeras konsultante, Karjeras attīstības atbalsta balvas 2023 laureāte.

Tiešraide plkst. 18.30 (ar surdotulku)

 

Pieejas saite tiks nosūtīta oktobra sākumā.

Pēc KN būs arī tiešraides ieraksts un pieejama prezentācija

Mācību stundās skolotāji kopā ar skolēniem pie atbilstošās mācību tēmas apgūšanas akcentē / nosauc caurviju prasmes, karjeras vadības prasmes.

Prasmes tiek definētas kā spēja efektīvi pielietot savas zināšanas darbībā. Par caurviju prasmēm - Skola 2030 materiālos. Karjeras vadības prasmju resursi:

·       https://euroguidance.viaa.gov.lv/mod/book/view.php?id=63&chapterid=921 (infogrfika);

·       https://euroguidance.viaa.gov.lv/mod/book/view.php?id=63&chapterid=934

              (infografikas 1.15. -1.18 , N.B. – novecojuši jomu nosaukumi!);

·       https://youtu.be/HAdeENyW5oc (video)

·       https://youtu.be/ALHxJPnr19w; https://youtu.be/LQQUyxDtLME; https://youtu.be/3St5xJNa1Zw (video par prasmēm profesijās)

O

17.10.

“Attīsti personīgās prasmes!”

 

T.s. “soft skills”, starpnozaru prasmes, nodarbināmības prasmes - prasmes, kas noder visās nozarēs (kognitīvās prasmes, sociālās un emocionālās prasmes)

 

 

 

Mācību stundās skolotāji kopā ar skolēniem pie atbilstošās mācību tēmas apgūšanas akcentē / nosauc caurviju prasmes, karjeras vadības prasmes. Akcentē prasmes, kuras noder ikvienā profesijā.

 

Lai attīstītu tādas prasmes kā sadarbība, līderība, darbs komandā, problēmu risināšana, lēmumu pieņemšana utt., aicinām organizēt saliedēšanās spēles, komandu uzdevumus, izlaušanās spēles, erudīcjas spēles, līderības treniņus, pārgājienus ar uzdevumiem, arī sporta pasākumus  – sadarbībā ar pašvaldību jaunatnes speciālistiem / absolventiem / nometņu vadītājiem / skolēnu pašpārvaldēm u.c.

 

Ierosmei piemēri: Tower building; Escape Room; puzles, foto orientēšanās u.c.

 

Priecāsimies, ja dalīsieties ar gana jautro un kustīgo notikumu, Iesūtot foto, tagojot soc. tīklos!

 

 

 

T

18.10.

IT prasmju diena

 

Digitālās prasmes -

tehniskās prasmes,

saistītas arī ar kognitīvām spējām saprast digitālu saturu, veikt tā interpretāciju,

analīzi un komunikāciju.

Sadarbībā ar Jauniešu programmēšanas un tehnoloģiju centru www.jptc.lv un www.shecandoit.lv:

Latvijas IT eksāmens  – notiks vecuma grupās 5. – 6.kl., 7. – 9.kl., 10.-12.kl. + prof. izgl. audzēkņi. Pieeja būs īpašā eksāmena mājas lapā. Izpildāms vienas māc. stundas laikā (ievada video + eksāmena uzdevumi). Pēc eksāmena skolas saņems rezultātus un reitinga punktus. Sastāda un vērtēs IT praktiķi un eksperti, t.sk. arī no IZM. Eksāmenam pieeja būs arī 19. un 20.10. Būs balvas no IT uzņēmumiem.

Iepazīstinām ar IT profesiju pārstāvjiem, t. sk. sievietēm IT nozarē – Mācību stunda - 20 min. video + materiāli diskusijai. Saņemami skolām oktobra sākumā.

Praktiska nodarbība programmēšanas pamatprasmju apguvei – sākot no 5.klases, īpaši aicinātas meitenes, bezmaksas, brīvprātīga dalība, pēc stundām, vakarpusē)

 

Skolēnu un skolotāju rīcībā tiks nodots atbalsta kanāls Discord platformā. Tiks piedāvāti papildmateriāli skolēniem, skolotājiem, arī ieteikumi, kā sagatavoties eksāmenam, arī ieteikumi karjerai IT nozarē.

 

C

19.10.

“Iepazīsti profesionālās prasmes!”

 

Profesionālo prasmju diena – kur visagrāk var iegūt profesionālās prasmes?

Profesionālās prasmes - darbam un profesijai specifiskās prasmes.

VIAA KAIN sagatavo pārskata infografikas par prof. izglītības programmām nozaru rāmjos – karjeras konsultantu lietošanai un jauniešu informēšanai.

 

Būs publicēts arī NIID.lv.

Skolēni apmeklē profesionālās izglītības iestādes vai prof. izglītības iestādes viesojas pie pamatskolēniem. Iespēja arī viesoties uzņēmumos, tikties ar profesionāļiem, lai iepazītu profesionālās prasmes. Var organizēt pārrunas, diskusijas, karjeras stundas par profesionālās izglītības iespējām, izmantojot NIID, t.sk. jauno publicēto pārskatu.

Iesakām izmantot arī VIAA infografikas: Kā iepazīt uzņēmumu? https://euroguidance.viaa.gov.lv/mod/book/view.php?id=63&chapterid=919 vai Kā iepazīt profesijas? https://euroguidance.viaa.gov.lv/mod/book/view.php?id=63&chapterid=926

 

 

Klases, kuras nepaguva 18.10. piedalīties IT eksāmenā, var ieplānot to. Ja skola vēlas nodrošināt organizētu piedalīšanos visām / daudzām klasēm, un tas notiek mācību stundu laikā datorklasē, eksāmenu var pildīt gan 18., gan., 19. oktobrī.

P

20.10.

“Mans prasmju portfelis”

“Prasmju portfeļa” sagatave, kuru varēs izmantot pēc vajadzības un atbilstoši skolēna vecumgrupai.

Klases stundās, soc. zinību stundās vai karjeras stundā pārrunā prasmes un katrs “saliek” savu prasmju portfeli, pārrunā, ko var darīt jau skolas laikā, lai izkoptu nepieciešamās prasmes. Iesakām izmantot arī VIAA sagatavoto infografiku  Neiznieko laiku! Vai Karjeras orientēšanās karti: https://euroguidance.viaa.gov.lv/mod/book/view.php?id=63&chapterid=928 un  https://euroguidance.viaa.gov.lv/mod/book/view.php?id=63&chapterid=923 . Var organizēt nodarbību vidusskolēniem par Europass izmantošanu CV, motivācijas vēstules veidošanā un prasmju noteikšanā (3.10. seminārā sagatavoti PKK) vai citas atbilstošas aktivitātes. Klases, kuras nepaguva 18.10. vai 19.10.  piedalīties IT eksāmenā, var to darīt.

 

  • Izglītības iestādes laicīgi veic uzskaiti par pasākumiem, kādos piedalās skolēni. Uzskaite pa vecuma grupām.
  • Izmantojams (kur vēl palasīt, iepazīties ar tēmu):

https://www.viaa.gov.lv/lv/eiropas-prasmju-gads

https://esco.ec.europa.eu/lv/classification/skill_main

https://www.turiba.lv/lv/jaunumi/kvalificeta-darbaspeka-veidosana-eiropas-prasmju-gada-potenciala-atraisisana-sodienas-darba-tirgu?fbclid=IwAR1aV-SZQXT7NujVlTj2TWs4aGFVcDHOvmXVtWPhIetR9OCiUkjju_r4GIc;

https://muzizglitiba.gov.lv/node/242

https://ahaslides.com/lv/blog/employability-skills-examples/

https://epale.ec.europa.eu/lv/content/eiropas-arodprasmju-nedela

https://www.nva.gov.lv/lv/jaunums/publicets-darba-deveju-ekspresaptaujas-zinojums-darba-devejiem-nepieciesamas-darbinieku-prasmes

 

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Sakstagala  Jāņa Klīdzēja pamatskolas

 Karjeras nedēļas “ TAVS PRASMJU PORTFELIS” plāns

16.-20.10.2023.

 

Klase vai klašu grupa

16.oktobris

pirmdien

17. oktobris

otrdien

18. oktobris

trešdien

19. oktobris

ceturtdien

22. oktobris

piektdien

 

Attīsti personīgās prasmes

Prasmes tavai karjerai  pārrunā

 audzināšanas stundā

IT prasmju diena

Iepazīsti profesionālās prasmes

Mans prasmju portfelis

    1.kl.

Mācību priekšmetu skolotāji pie atbilstošās mācību tēmas akcentē prasmes, kuras noder ikvienā profesijā (katrā stundā ieraksta vismaz 2 prasmes)

Priekšmetu skolotāji izdala skolēniem Prasmju lapas.

Klases stundās pārrunā caurviju prasmes – kritiskā domāšana un problēmu risināšana, jaunrade un uzņēmējdarbība, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, digitālās prasmes. Karjeras vadības prasmes – pašizziņa, iespēju pētīšana un radīšana, prasme tikt galā ar nenoteiktību, plānošana, lēmumu pieņemšana, ekoloģiskā domāšana. Kl. audz. stundā grupu darbā veido plakātu  par galvenajām prasmēm

Manas IT prasmes-

Pulciņš A. Doroščonoks

+ priekšmetu skolotāji izmanto un akcentē IT prasmes

Tikšanās ar profesionāļiem

(klašu audzinātāji aicina uz skolu vecākus vai skolas absolventus, lai tie pastāsta par savām profesionālajām prasmēm). Tikšanās var būt arī jebkurā citā karjeras nedēļas dienā

Gatavo un prezentē savu prasmju portfeli (kl.audz.) ko ievietos mapē pie riteņa

2.kl.

Mācību priekšmetu skolotāji pie atbilstošās mācību tēmas akcentē prasmes, kuras noder ikvienā profesijā (katrā stundā ieraksta vismaz 2 prasmes)

Priekšmetu skolotāji izdala skolēniem Prasmju lapas.

Klases stundās pārrunā caurviju prasmes – kritiskā domāšana un problēmu risināšana, jaunrade un uzņēmējdarbība, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, digitālās prasmes .

Karjeras vadības prasmes – pašizziņa, iespēju pētīšana un radīšana, prasme tikt galā ar nenoteiktību, plānošana, lēmumu pieņemšana, ekoloģiskā domāšana. Kl. audz. stundā grupu darbā veido plakātu  par galvenajām prasmēm

Manas IT prasmes-

Rasma

+ priekšmetu skolotāji izmanto un akcentē IT prasmes

Tikšanās ar profesionāļiem

(klašu audzinātāji aicina uz skolu vecākus vai skolas absolventus, lai tie pastāsta par savām profesionālajām prasmēm). Tikšanās var būt arī jebkurā citā karjeras nedēļas dienā

Gatavo un prezentē savu prasmju portfeli

(kl.audz.) ko ievietos mapē pie riteņa

3.kl.

Mācību priekšmetu skolotāji pie atbilstošās mācību tēmas akcentē prasmes, kuras noder ikvienā profesijā (katrā stundā ieraksta vismaz 2 prasmes)

Priekšmetu skolotāji izdala skolēniem Prasmju lapas.

Klases stundās pārrunā caurviju prasmes – kritiskā domāšana un problēmu risināšana, jaunrade un uzņēmējdarbība, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, digitālās prasmes .

Karjeras vadības prasmes – pašizziņa, iespēju pētīšana un radīšana, prasme tikt galā ar nenoteiktību, plānošana, lēmumu pieņemšana, ekoloģiskā domāšana. Kl. audz. stundā grupu darbā veido plakātu  par galvenajām prasmēm

Manas IT prasmes-

Sandra

+ priekšmetu skolotāji izmanto un akcentē IT prasmes

 

Tikšanās ar profesionāļiem

(klašu audzinātāji aicina uz skolu vecākus vai skolas absolventus, lai tie pastāsta par savām profesionālajām prasmēm). Tikšanās var būt arī jebkurā citā karjeras nedēļas dienā

Gatavo un prezentē savu prasmju portfeli

(kl.audz.) ko ievietos mapē pie riteņa

4.kl.

Mācību priekšmetu skolotāji pie atbilstošās mācību tēmas akcentē prasmes, kuras noder ikvienā profesijā (katrā stundā ieraksta vismaz 2 prasmes)

Priekšmetu skolotāji izdala skolēniem Prasmju lapas.

Klases stundās pārrunā caurviju prasmes – kritiskā domāšana un problēmu risināšana, jaunrade un uzņēmējdarbība, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, digitālās prasmes .

Karjeras vadības prasmes – pašizziņa, iespēju pētīšana un radīšana, prasme tikt galā ar nenoteiktību, plānošana, lēmumu pieņemšana, ekoloģiskā domāšana. Kl. audz. stundā grupu darbā veido plakātu  par galvenajām prasmēm

Mācību stunda – IT profesiju pārstāvji.

(20 min. video +diskusija)

+ priekšmetu skolotāji izmanto un akcentē IT prasmes

Tikšanās ar profesionāļiem

(klašu audzinātāji aicina uz skolu vecākus vai skolas absolventus, lai tie pastāsta par savām profesionālajām prasmēm Tikšanās var būt arī jebkurā citā karjeras nedēļas dienā).

Gatavo un prezentē savu prasmju portfeli

(kl.audz.) ko ievietos mapē pie riteņa

5.kl.

Mācību priekšmetu skolotāji pie atbilstošās mācību tēmas akcentē prasmes, kuras noder ikvienā profesijā (katrā stundā ieraksta vismaz 2 prasmes)

Priekšmetu skolotāji izdala skolēniem Prasmju lapas.

Klases stundās pārrunā caurviju prasmes – kritiskā domāšana un problēmu risināšana, jaunrade un uzņēmējdarbība, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, digitālās prasmes .

Karjeras vadības prasmes – pašizziņa, iespēju pētīšana un radīšana, prasme tikt galā ar nenoteiktību, plānošana, lēmumu pieņemšana, ekoloģiskā domāšana. Kl. audz. stundā grupu darbā veido plakātu  par galvenajām prasmēm

 Mācību stunda – IT profesiju pārstāvji.

(20 min. video +diskusija)

+ priekšmetu skolotāji izmanto un akcentē IT prasmes

Tikšanās ar profesionāļiem

(klašu audzinātāji aicina uz skolu vecākus vai skolas absolventus, lai tie pastāsta par savām profesionālajām prasmēm).  Tikšanās var būt arī jebkurā citā karjeras nedēļas dienā

Gatavo un prezentē savu prasmju portfeli

(kl. audz.) ko ievietos mapē pie riteņa

6.kl.

Mācību priekšmetu skolotāji pie atbilstošās mācību tēmas akcentē prasmes,, kuras noder ikvienā profesijā (katrā stundā ieraksta vismaz 2 prasmes)

Priekšmetu skolotāji izdala skolēniem Prasmju lapas.

Klases stundās pārrunā caurviju prasmes – kritiskā domāšana un problēmu risināšana, jaunrade un uzņēmējdarbība, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, digitālās prasmes .

Karjeras vadības prasmes – pašizziņa, iespēju pētīšana un radīšana, prasme tikt galā ar nenoteiktību, plānošana, lēmumu pieņemšana, ekoloģiskā domāšana. Kl. audz. stundā grupu darbā veido plakātu  par galvenajām prasmēm

Mācību stunda – IT profesiju pārstāvji.

(20 min. video +diskusija)

+ priekšmetu skolotāji izmanto un akcentē IT prasmes

 

Tikšanās ar profesionāļiem

(klašu audzinātāji aicina uz skolu vecākus vai skolas absolventus, lai tie pastāsta par savām profesionālajām prasmēm). Tikšanās var būt arī jebkurā citā karjeras nedēļas dienā

Gatavo un prezentē savu prasmju portfeli (kl. audz.) ko ievietos mapē pie riteņa

Prezentācija līdz 3.min.

7.kl.

Mācību priekšmetu skolotāji pie atbilstošās mācību tēmas akcentē prasmes, kuras noder ikvienā profesijā (katrā stundā ieraksta vismaz 2 prasmes)

Priekšmetu skolotāji izdala skolēniem Prasmju lapas.

Klases stundās pārrunā caurviju prasmes – kritiskā domāšana un problēmu risināšana, jaunrade un uzņēmējdarbība, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, digitālās prasmes .

Karjeras vadības prasmes – pašizziņa, iespēju pētīšana un radīšana, prasme tikt galā ar nenoteiktību, plānošana, lēmumu pieņemšana, ekoloģiskā domāšana. Kl. audz. stundā grupu darbā veido plakātu  par galvenajām prasmēm

Mācību stunda – IT profesiju pārstāvji.

(20 min. video +diskusija)

+ priekšmetu skolotāji izmanto un akcentē IT prasmes

Tikšanās ar profesionāļiem

(klašu audzinātāji aicina uz  skolu vecākus vai skolas absolventus, lai tie pastāsta par savām profesionālajām prasmēm). Tikšanās var būt arī jebkurā citā karjeras nedēļas dienā

Gatavo un prezentē savu prasmju portfeli( kl.audz.) ko ievietos mapē pie riteņa

Prezentācija līdz 3.min.

8.kl.

Mācību priekšmetu skolotāji pie atbilstošās mācību tēmas akcentē prasmes, kuras noder ikvienā profesijā (katrā stundā ieraksta vismaz 2 prasmes)

Priekšmetu skolotāji izdala skolēniem Prasmju lapas.

Klases stundās pārrunā caurviju prasmes – kritiskā domāšana un problēmu risināšana, jaunrade un uzņēmējdarbība, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, digitālās prasmes

Karjeras vadības prasmes – pašizziņa, iespēju pētīšana un radīšana, presme tikt galā ar nenoteiktību, plānošana, lēmumu pieņemšana, ekoloģiskā domāšana. Kl. audz. stundā grupu darbā veido plakātu  par galvenajām prasmēm

Latvijas IT eksāmens 7.-9.kl.

Pieeja īpašā eksāmena lapā

(A.Droroščonoks)

+ priekšmetu skolotāji izmanto un akcentē IT prasmes

Tikšanās ar profesionāļiem

(klašu audzinātāji aicina uz skolu  vecākus vai skolas absolventus, lai tie pastāsta par savām profesionālajām prasmēm). Tikšanās var būt arī jebkurā citā karjeras nedēļas dienā

Gatavo un prezentē savu prasmju portfeli

(kl.audz.) ko ievietos mapē pie riteņa

Prezentācija līdz 3.min.

9.kl.

Mācību priekšmetu skolotāji pie atbilstošās mācību tēmas akcentē prasmes, kuras noder ikvienā profesijā (katrā stundā ieraksta vismaz 2 prasmes)

Priekšmetu skolotāji izdala skolēniem Prasmju lapas.

Klases stundās pārrunā caurviju prasmes – kritiskā domāšana un problēmu risināšana, jaunrade un uzņēmējdarbība, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, digitālās prasmes

Karjeras vadības prasmes – pašizziņa, iespēju pētīšana un radīšana, presme tikt galā ar nenoteiktību, plānošana, lēmumu pieņemšana, ekoloģiskā domāšana. Kl. audz. stundā grupu darbā veido plakātu  par galvenajām prasmēm

Latvijas IT eksāmens 7.-9.kl.

Pieeja īpašā eksāmena lapā

(A.Droroščonoks)

+ priekšmetu skolotāji izmanto un akcentē IT prasmes

Tikšanās ar profesionāļiem

(klašu audzinātāji aicina uz skolu  vecākus vai skolas absolventus, lai tie pastāsta par savām profesionālajām prasmēm). Tikšanās var būt arī jebkurā citā karjeras nedēļas dienā

Gatavo un prezentē savu prasmju portfeli

(kl.audz.) ko ievietos mapē pie riteņa

Prezentācija līdz 3.min.

  Izglītojošās pārraides klases skatīsies atbilstoši plānam- VIAA mācībstunda Tikšanās ar profesionāļiem

(klašu audzinātāji aicina uz skolu vecākus vai skolas absolventus, lai tie pastāsta par savām profesionālajām prasmēm)

Karjeras konsultants: Inta Deksne, /inta_deksne@inbox.lv  vai inta.deksne@rezeknesnovads.lv/ tālrunis: 26248270

 

 

 

Karjeras izglītība 2021./2022.

 

 

 

 

2022-10-10 13:33  |  Skatīts: 25x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ