Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas īstenotie projekti 2022./2023. mācību gadā


Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas īstenotie projekti

2022./2023. mācību gadā

 

Britu konsultatīvās padomes Latvijā un IIC projekts: “Darbīgās kopienas” – skola, kā Sakstagala kopienas centrs, kopienas saliedēšanas pasākumi dažādām paaudzēm; tālākizglītības kursi sākumskolas un pamatskolas skolotājiem.

 

Projekts: ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) Projektā darbu organizēja 6 skolotāji. Viena skolotāja vadīja mācīšanās drupu 7.-9.kl. skolēniem DZM jomā. 5 skolotāji bija kā pedagoga palīgi 1.-4.kl. grupā , sniedzot individuālu atbalstu skolēniem stundās. 4 skolotāji realizēja pētniecisko STEM jomas programmu.

 

Projekts: IZM un LOK projekts “Sporto visa klase”- 5 sporta stundas nedēļā   1.-6.klases skolēniem ( 62 skolēni-49% no skolas skolēniem) pēc speciāli izstrādātas programmas.

 

“Latvijas Skolas soma”: iespēja skolēniem uzzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, kultūrtelpu, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas- visām (100%) klasēm divas reizes gadā , iesaistoties šādās norises formās: 2 nodarbībās, 3 ekspozīciju apmeklējumi,1 meistarklase, 1 ekskursija, 1 kino apmeklējums, 1 izstādes apmeklējums, 4 muzejpedagoģiskās nodarbības.

 

ESF  un Rēzeknes novada pašvaldības projekts “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” ( Nr.9.2.4.2/16/I/027): skolēnu iesaistīšana dažādos veselības veicināšanas pasākumos, nodrošinot fiziskās aktivitātes sporta deju un aerobikas, veselības vingrošanas nodarbību ciklu 3.kl.( 14 sk.) un 5.kl (11 sk.), kopā 35% sākumskolas posma skolēniem.

 

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības un Sporta pārvaldes projekts—konkurss “Materiālās bāzes papildināšana teātra mākslas aktivitātēm 2023.g.— “Teātra māksla vieno!”: finansējums 400.00 EUR , kas deva iespēju papildināt materiālo bāzi teātra mākslas stundām aptverot 78 skolas skolēnus ( 64% no kopējā skaita).

 

2022-09-14 12:25  |  Skatīts: 45x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ