Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas    PASĀKUMU PLĀNS 2019./2020.m.g.


Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas    PASĀKUMU PLĀNS

2019./2020.m.g. 1.semestrī:

 

Pasākums

Mērķauditorija

Laiks

Atbildīgais

Raksts e-vidē,presē

Zinību diena

Vecāku kopsapulce

1.- 9.klase;

skolēnu vecāki

02.09.2019.

S.Freiberga;A.Kudļa, A.Doroščonoka, A.Cīrule-Leiduma

A.Kudļa

Olimpiskā diena

Boņa jautrā trase un pārgājiens

1.-9.klases un audzinātāji

20.09.2019.

L.Malta; Klašu audzin.

E.Kubecka

E.Kubecka

I.Strucinska

Dzejas diena “Rotā”

5.-9.kl.;

1.-4.kl.

16.09.2019.

S.Ivanovska, I.Strucinska, M.Elksne;

1.-4.kl. audzin.

S.Ostrovska

S.Ivanovska

Miķeļdienas ābolu svētku nedēļa

1.-9.kl.

23.-30.09.2019.

Klašu audzin. un priekšmetu skolotāji

R.Pudule

A.Cercene

Drošības mēnesis

1.- 9.kl.

sept.-okt.

Klašu audzin.

 

Skolotāju diena “Rotā”

1.-9.kl.

skolotāji

04.10.2019.

 A.Doroščonoka; S.Freiberga

S.Freiberga

Mārtiņdienas tirgus - Boņa mātes pagraba un virtuves gardumi

1.-9.kl.;

skolēnu vecāki

08.11.2019.

Klašu audzin., A.Cīrule-Leiduma

M.Elksne

Latvijas nedēļas ieskaņas

1.-9.kl.

12.11. 2019.

   S.Sprudzāns, I.Deksne

I.Deksne

Svinīgs atceres brīdis pie Lāčplēša ordeņa kavaliera kapa Liužā;

Konkurss zēniem“Stiprais Boņuks””

9.kl.

 

1.-4.kl.

11.11. 2019.

A.Doroščonoka

 

1.-4.kl.audz., L.Malta

A.Doroščonoka

 

A.Kudļa

Latvija dzimšanas dienā “Rotā meitas, rotā puiši, rotā visā novadā”

1.-9.kl.;

skolēnu vecāki

15.11. 2019.

E.Kubecka, I.Strucinska; klašu audzinātāji;

interešu pulciņu vadītāji

E.Trimalniece

Zīmējumu izstāde “”

1.- 9.kl.

15.11. 2019.

A.Doroščonoka

I.Strucinska

Ziemassvētku koncerts “Ziemas rota”

1.- 4.kl.

5.- 9.kl.

20.12. 2019.

Sākumskolas kl.audzin.; I.Strucinska

5.-9.klašu audzin. E.Kubecka, pulciņu vad.

E.Kubecka

Domrakstu konkurss ”Autorkrēsls”

5.-9.kl.

decembr.-janv.

I.Strucinska; S.Ivanovska

S.Ivanovska

Tautas bumbu turnīri “Boņa bumba”

1.- 9.kl.

18.12. 2019.

L.Malta

L.Malta

Sniega diena

1.-9.kl.

 

L.Malta

 

Sadraudzības vakari ar kaimiņu skolām

5.- 9.kl.

okt.-dec.2019.

S.Freiberga; kl. audzin.;int.izgl.

A.Doroščonoka

 

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas   PASĀKUMU PLĀNS

2019./2020.m.g. 2.semestrī:

 

Pasākums

Mērķauditorija

Laiks

Atbildīgais

Raksts e-vidē,presē

Barikāžu aizstāvju atceres diena “Mūsu ugunskuri”

1. -9.kl.

21.01.2020.

klašu audzin.

S.Sprudzāns

Meteņi

1.-9.kl.

2020.

E.Kubecka, I.Strucinska, A.Cīrule-Leiduma

A.Cīrule

Konkurss – izstāde skolēnu vecākiem, vecvecākiem , skolēniem “Rotas” un koncerts

1.- 9.kl.;

skolēnu vecāki

Dec.-marts; maijs

S.Freiberga; A.Doroščonoka; klašu audzin.

S.Freiberga,

A.Doroščonoka

Konkurss “Vai esi gudrāks par Paulīni?”

4.-9.kl.

10.02. 2020.

A.Cercene

M.Elksne

Supermeitene “Mazā Paulīnīte”

1. -4.kl.

08.03. 2020.

1.-4.kl. audzin.

S.Laizāne

Otrā pasaules kara upuru piemiņas  atceres brīdis Sakstagala brāļu kapos

9.kl.

08.05. 2020.

vēstures sk.

 

Boņa radošās darbnīcas “Kopā ar cilvēkbērnu”

1.- 9.kl.

aprīlis 2020.

S.Freiberga, visi pedagogi

S.Ivanovska

“Es arī iešu skolā–tikšanās ar nākamajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem

Nākamie pirmklasnieki,

vecāki

29.04. 2020.

E.Kubecka; S.Freiberga;

1-3.kl. Audzin., A.Ceirule-Laiduma

E.Kubecka

Mātes dienas koncerts “Rotājies māmulīte”

Māmiņas, vecmāmiņas

08.05. 2020.

Klašu audzin.; E.Kubecka,S.Freiberga;int.izgl.skolotāji,

I.Strucinska

Purenes mūsu rakstniekam-atceres brīdis pie J.Klīdzēja kapa

7.klase

06.05. 2020.

L.Malta

L.Malta

Pēdējais skolas zvans

1.- 9.kl.,vecāki, darbinieki

17.05. 2020.

A.Kudļa, S.Ivanovska

A.Doroščonoka; I.Strucinska

A.Kudļa

Skolas salidojums “Skola 125 gadu rotā”

absolventi un pedagogi, darbinieki

01.05. 2020.

S.Freiberga, E.Kubecka, I.Strucinska un viss kolektīvs

 

Pēdējā skolas diena

1.- 9.kl.

29.05. 2020.

A.Cercene

 

Pamatskolas izlaidums

9.kl., vecāki

06. 2020.

8.a kl, 9.a kl.

 

 

2019-09-16 09:47  |  Skatīts: 394x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ