Par karjeras izglītības projektu 2017. - 2022.


 

 Karjera — izglītības, darba un privātās dzīves mijiedarbība cilvēka mūža laikā;

 Karjeras izglītība — izglītības procesā integrēti pasākumi, lai nodrošinātu izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei;

 Karjeras attīstības atbalsts — pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu ((Izglītības likums, 1998).

 

 

 

Projekts  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” turpinās.

        Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola  piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.  Projekta īstenošanas termiņš: 2016. gada 1. janvāris –2022. gada 31. decembris. Projekta darbība pagarināta vēl uz vienu mācību gadu 7.-9.klasēs. Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

 

PKK Ināra Mežatuča

 
Individuālu karjeras konsultāciju un informāciju par karjeras izvēles jautājumiem ir iespejams saņemt:

 

 

 

  Pie skolas pedagoga -karjeras konsultanta Ināras  Mežatučas, pieteikšanās pa tel.26489457

 

 Nacionālājā izglītības iespēju datubāzē

https://www.niid.lv/niid_search?ct=ecs

 

 

 Pie Latvijas karjeras attīstības atbalsta asociācijas biedriem

https://lkaaa.lv/node/147

 

 Nodarbinātības valsts aģentūrā

https://www.nva.gov.lv/lv/karjeras-konsultacijas

 

 Rīgas Tehniskās universitātes Karjeras centrā

https://www.rtu.lv/lv/studentuserviss/karjeras-centrs-ssc

 

 Latvijas Universitātes Karjeras centrā

https://www.karjera.lu.lv/skoleniem-un-skolu-pedagogiem/individualas-karjeras-konsultacijas/

 

 Rīgas Stradiņa universitātes Karjeras centrā

https://www.rsu.lv/karjeras-centrs

 

 

u.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-03-04 10:01  |  Skatīts: 283x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ