Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas   pasākumu plāns 2018./2019.m.g.


Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas    PASĀKUMU PLĀNS

2018./2019.m.g. 1.semestrī:

 

Pasākums

Mērķauditorija

Laiks

Atbildīgais

Raksts e-vidē,presē

Zinību diena

Vecāku kopsapulce

1.- 9.klase;

skolēnu vecāki

03.09.18

S.Freiberga; R.Pudule; L.Malta; I.Strucinska

R.Pudule

Olimpiskā diena

Boņa jautrā trase un pārgājiens

1.-9.klases un audzinātāji

21.09.18

L.Malta; Klašu audzin.

E.Trimalniece,

S.Ostrovska

Dzejas diena “Boņa cepures stāsts”

Dzejas diena”Simts tautasdziesmas”

5.-9.kl.;

1.-4.kl.

14.09.18

S.Ivanovska, I.Strucinska,A.Astiče;

1.-4.kl. audzin.

A.Astiče;

S.Laizāne

Ābolu izstāde “Ābolu Latvija”

Pārrunas par augļu un dārzeņu nozīmi

1.-9.kl.

10.-14.09.2018.

Klašu audzin., parlaments

D.Dzene

Drošības mēnesis

1.- 9.kl.

sept.-okt.

Klašu audzin.

 

Skolotāju diena “Cepurnieka pils ballē”

1.-9.kl.

skolotāji

05.10.18

S.Freiberga, A.Leiduma-Ceirule, A.Doroščonoka

A.Cercene

Mārtiņdienas tirgus - Boņa mātes pagraba un virtuves gardumi

1.-9.kl.;

skolēnu vecāki

09.11.18

Klašu audzin.

E.Kubecka

Latvijas nedēļas ieskaņas

1.-9.kl.

12.11.18

I.Deksne

 

Svinīgs atceres brīdis pie Lāčplēša ordeņa kavaliera kapa Liužā;

“Misters čempions”

9.kl.

 

1.-4.kl.

09.11.18

I.Deksne; L.Malta; I.Strucinska

 

1.-4.kl.audz., L.Malta

I.Strucinska

 

R.Pudule

Latvija dzimšanas dienā “Manas mājas dzimtā novadā”

1.-9.kl.;

skolēnu vecāki

16.11.18

S.Freiberga; klašu audzinātāji;

interešu pulciņu vadītāji

A.Kudļa

Zīmējumu izstāde “Cilvēkbērna acīm- Manas mājas”

1.- 9.kl.

16.11.18

A.Doroščonoka

S.Freiberga

Ziemassvētku uzvedumi

1.- 4.kl.

5.- 9.kl.

20.,21.12.18.

Sākumskolas kl.audzin.;

5.-9.klašu audzin.

S.Ostrovska;

A.Doroščonoka

Domrakstu konkurss”Autorkrēsls: Cepures stāsts

5.-9.kl.

decembr.-janv.

I.Strucinska; S.Ivanovska

S.Ivanovska

Tautas bumbu turnīri “Boņa bumba”

1.- 9.kl.

19.12.18

L.Malta

L.Malta

Sniega diena

1.-9.kl.

 

L.Malta

 

Sadraudzības vakari ar kaimiņu skolām

5.- 9.kl.

okt.-dec.

S.Freiberga; kl. audzin.;int.izgl.

S.Freiberga

 

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas   PASĀKUMU PLĀNS

2018./2019.m.g. 2.semestrī:

 

Pasākums

Mērķauditorija

Laiks

Atbildīgais

Raksts e-vidē,presē

Barikāžu aizstāvju atceres diena “Mūsu ugunskuri”

1. -9.kl.

21.01.19

A.Ceirule-Leiduma;

klašu audzin.

A.Ceirule-Leiduma

Konkursa “Mūsu talanti” atlase

1.-9.kl.

Janv.-febr.

S.Freiberga, interšu igl.skolotāji

 

Konkurss – izstāde skolēnu vecākiem, vecvecākiem , skolēniem“Boņa cepure” un koncerts

1.- 9.kl.;

skolēnu vecāki

Dec.-marts; maijs

S.Freiberga; A.Doroščonoka; klašu audzin.

S.Freiberga,

E.Trimalniece

Konkurss “Vai esi gudrāks par Paulīni?”

4.-9.kl.

08.02.19

A.Cercene

D.Dzene

Supermeitene “Mazā Paulīnīte”

1. -4.kl.

08.03.19

1.-4.kl. audzin.

A.Kudļa

Otrā pasaules kara upuru piemiņas  atceres brīdis Sakstagala brāļu kapos

9.kl.

08.05.19

I.Deksne

 

Boņa radošās darbnīcas “Kopā ar cilvēkbērnu”

1.- 9.kl.

maijs

S.Freiberga, visi pedagogi

A.Doroščonoka

“Es arī iešu skolā–tikšanās ar nākamajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem

Nākamie pirmklasnieki,

vecāki

26.04.19

4.kl. audzin.; S.Freiberga;

1-3.kl. Audzin., A.Ceirule-Laiduma

A.Kudļa

Mātes dienas koncerts

Māmiņas, vecmāmiņas

10.05.19

Klašu audzin.; S.Freiberga;int.izgl.skolotāji

I.Strucinska

Purenes mūsu rakstniekam-atceres brīdis pie J.Klīdzēja kapa

7.klase

02.05.19

S.Ivanovska

S.Ivanovska

Pēdējais skolas zvans

1.- 9.kl.,vecāki, darbinieki

17.05.19

R.Pudule, A.Doroščonoka;

L.Malta; I.Strucinska

A.Astiče

J.Klīdzējam -105.gadi “Spēlē ermonikas, Izidor...”

1.-9.kl.

03.05.19

S.Freiberga

I.Deksne

Pēdējā skolas diena

1.- 9.kl.

31.05.19

A.Cercene

 

Pamatskolas izlaidums

9.kl., vecāki

15.06.19

8.akl, 9.a, 9.b kl.audzin.

 

 

2018-09-14 12:38  |  Skatīts: 806x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ