Pasākumu plāns 2022./2023.m.g.


Pasākumu plāns 2022./2023.m.g.

 

Laiks

Pasākums

Sasniedzamais rezultāts

Klašu grupa

Mācību saturs pasākumos

 klase, tēma

Atbildīgie skolotāji

1.09.

Zinību diena

Drosme,savaldība, laipnība

Iepazīstināt bērnus un vecākus ar jaunākajām aktualitātēm.

1.-9.

 

S.Freiberga

E.Kubecka

A.Cīrule Leiduma

sept.

Drošības mēnesis

Atbildība, savaldība, gudrība

Zina drošības noteikumus(skolas iekšējās kārtības, ceļu satiksmes, ugunsdrošības u.c.)

1.-9.

 

Kl.audzinātāji

 

12.-16.09.

 

Dzejas diena “Koki”

 

Centība, drosme, tolerance

Dot iespēju skolēniem atklāt savus talantus un iepazīt novada kultūrvēsturisko mantojumu.

1.-4.

5.-9.

Literatūra 5.2.

                 6.7.,  

                 8.2.

S.Ivanovska, V.Dikule, I.Strucinska

S.Ostrovska

30.09.

Skolotāju diena

Laipnība, atbildība, centība

Mācās organizēt svētkus.

Praktiski izmēģina novadīt stundu, iepazīst skolotāja profesiju.

1.-9.

 

A.Cercene, 9.klase E.Kubecka

....10.

Sportiskais pikniks “Pi Boņa”

Drosme, godīgums, taisnīgums

Saliedēt klases kolektīvu, jautri un lietderīgi pavadīt brīvo laiku.

 

 

Lāsma Malta

Evita Kubecka Kl.audzinātāji

11.11.

Svinīgs atceres brīdis pie Lāčplēša ordeņa kavaliera kapa Liužā

Solidaritāte, atbildība

Vairot patriotismu Latvijas iedzīvotājos.

Veidot izpratni par vēstures notikumiem.

9.

Vēsture 9.1.

Literatūra 9.3.

A.Cercene, 9.klase

S.Sprudzāns

17.11.

Valsts svētki “Tautasdziesma Latvijai”

Solidaritāte, tolerance,atbildība

Turpināt veidot izpratni par piederību Latvijas valstij.

1.-9.

Soc.zinības 6.1.

                   9.1.

 

E.Kubecka

A.Cīrule Leiduma

22.12.

23.12.

Ziemassvētku pasākums 1.-4.kl.

                                        5.-9.kl.

Līdzcietība, laipnība, atbildība

Organizēt un novadīt Ziemassvētku pasākumu, klases vakaru.

Turpināt izkopt Ziemassvētku tradīcijas.

Salīdzināt Ziemassvētku svinēšanas  tradīcijas Latvijā un citās valstīs.

1.-9.

Latviešu val. 1.2.

Soc.zinības 1.3.

Mūzika   3.3.

4.4., 6.4., 8.3.

Kl.audzinātāji

E.Kubecka

A.Cīrule Leiduma

 

 

 

Pasākums

 

klases ietvaros

MK ietvaros

skolas ietvaros

 

Pasākumu plāns 2022./2023.m.g. 2.semestris

 

Laiks

Pasākums

Sasniedzamais rezultāts

Klašu grupa

Mācību saturs pasākumos

 klase, tēma

Atbildīgie skolotāji

20.01.

Barikāžu aizstāvju atceres diena.

Solidaritāte,savaldība

Apliecināt cieņu valsts aizstāvjiem.

1.-9.

Soc.zinības 5.1.

 

A. Cīrule Leiduma

E.Kubecka

10.02.

Konkurss “Vai esi gudrāks par Paulīni?”

Gudrība, taisnīgums

Popularizēt eksaktos mācību priekšmetus,

ieinteresēt skolēnus, apzināt talantīgākos šajā jomā.

5.-9.

 

S.Ivanovska, V.Dikule, M.Elksne, I.Strucinska

14.02.

Konkurss “ Mazā Paulīnīte” un “Stiprais Boņs”

Gudrība, centība, taisnīgums

Savu zināšanu un prasmju pielietošana ikdienas dzīvē.

Apliecināt savas fiziskās spējas.

1-4.

 

Kl.audzinātāji

26.04.

“Es arī iešu skolā–tikšanās ar nākamajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem.

Laipnība, drosme

Iepazīties ar savu nākamo skolu, audzinātāju un skolotājiem.

Nākamie pirmklasnieki, viņu vecāki

 

A.Kudļa

S.Freiberga

maijs

Boņa radošās darbnīcas “Kopā ar cilvēkbērnu”

Centība, atbildība

Aktualizēt skolas filozofiju, svinot J.Klīdzēja dzimšanas dienu.

1.-9.

 

Kl.audzinātāji

2.05.

Purenes mūsu rakstniekam – atceres brīdis pie J.Klīdzēja kapa.

Atbildība, laipnība

Iepazīst skolas un novada vēsturi, izcilas personības.

7.

 

V.Dikule

3.05.

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena

Solidaritāte, atbildība, tolerance

Mīlēt un cienīt savu valsti.

1.-9.

 

Kl.audzinātāji

5.05.

Koncerts “Es savai māmiņai...”

Laipnība,centība, atbildība

Raisīt skolēnu interesi par ģimenes vērtībām,

nostiprināt cilvēciskās attieksmes pamatus.

1.-9.

Soc.zinības 2.4., 4.3., 7.3.

Dizains un tehn.2.5.

E.Kubecka, pulciņu skol.

12.05.

Pēdējais skolas zvans.

Atbildība, gudrība

Radīt saliedētības sajūtu.

1.-9.

 

I. Zeltiņa

A.Cercene

31.05

Pēdējā skolas diena.

Mērenība, centība

Izvērtē mācību gada saniegumus.

1.-9.

 

A.Dorošconoka,

V.Dikule,

jūnijs

9.klase izlaidums.

Drosme, laipnība, atbildība

Radīt svētku sajūtu,piederības izjūtu savai

skolai.

9.klase, vecāki, skolotāji

 

S.Freiberga,

E.Kubecka, A.Cercene

 

 

Pasākums

 

klases ietvaros

MK ietvaros

skolas ietvaros

 

 

2022-09-12 14:27  |  Skatīts: 54x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ