Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas  mācību priekšmetu tēmas noslēguma pārbaudes darbu grafiks 1.-9.klasēm  2020./2021. m. g. 1.semestrim


Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola  

 Pārbaudes darbu (5.,6.,8.,9.kl.) un summatīvi vērtējamo darbu grafiks(7.kl.) 2020./2021.māc.g. 1.semestrī

Mācību priekšmets

5.klase

6.klase 1.grupa

6.klase 2.grupa

7.klase

8.klase

9.klase

Latviešu valoda

25.09., 01.10.,29.10.

17.11., 27.11.,14.12.

17.09.,12.10.,14.10.,

13.11.,30.11., 15.12.

17.09.,12.10.,14.10.,

13.11.,30.11., 15.12.

21.09.,16.10.,23.11.,

04.12.

29.09., 08.10., 12.10.,

30.10.,13.11.,30.11.,15.12.

17.09.,12.10.,02.11.,07.12.,

14.12.

Literatūra

09.10.,26.10., 20.11., 07.12.

17.09., 27.10., 17.11.,

08.12.

17.09., 27.10., 17.11.,

08.12.

29.09.,03.11.,15.12.

21.09., 15.10.,30.10.,

27.11.,14.12.

24.09.,23.11.,17.12.

Matemātika

23.09., 29.10.,30.11.,

14.12.

16.09., 29.10., 06.11.,

20.11., 11.12.

16.09., 29.10.,06.11.,

20.11., 11.12.

22.09., 28.09., 08.10.,

27.10.,12.11.,10.12.

24.09., 07.10., 27.10.,

05.11., 12.11.,10.12.

09.12.,06.10.,29.10.,16.11.,

10.12.

Angļu valoda

24.09., 13.10., 10.12.

05.10., 12.10., 09.12

05.10., 12.10., 09.12.

21.09., 16.10.,20.11.

09.10.,16.11.,11.12.

07.10., 17.11.,11.12.

Krievu valoda

 

09.10., 01.12.

09.10., 01.12.

10.11.,11.12., 15.12

06.10.,10.11.,11.12.

06.10.,17.11.,15.12.

Latvijas vēsture

 

 

 

 

 

 

Pasaules vēsture

 

30.09., 09.12.

30.09., 09.12.

 

14.10.,09.12.,

14.10.,09.12.

Latv. un pas. vēst.

 

 

 

05.10., 23.11.,09.12.

 

 

Sociālās zinības

16.10., 11.12.

07.10., 11.11.,

07.10., 11.11.,

30.09., 09.12.

05.10., 02.11.,07.12.

30.09.,28.10.,09.12.

Dabas zinības

29.09., 15.10., 19.11.,

08.12.

05.10., 09.11., 16.11.,10.12.

05.10., 09.11., 16.11.,

10.12.

 

 

 

Bioloģija

 

 

 

12.10.,09.11.,

24.09.,28.10.,02.12.

23.09.,09.11.,09.12.

Fizika

 

 

 

 

07.10.,11.11.,16.12.

14.10.,02.12.

Ķīmija

 

 

 

 

06.10.,24.11.,08.12.

28.09.,13.10.,24.11.

Ģeogrāfija

 

 

 

29.10.,19.11.

17.09., 08.10.,19.11.

01.10.,12.11.,17.12.

Inženierzinības

 

 

 

09.11.,14.12.

 

 

Informātika

28.09., 23.11., 07.12.

28.09., 23.11., 07.12.

28.09., 23.11., 07.12.

02.11.,07.12.,

 

 

Diz. un tehnoloģijas

 

 

 

09.10., 11.12.

 

 

Mūzika

08.10., 12.11., 10.12.

15.10.,12.11.,10.12.

15.10.,12.11.10.12.

15.10.,12.11., 10.12.

15.10.,10.12.

15.10.,10.12.

 

Sagatavoja direktora vietniece izglītības jomā V.Dikule

 

 

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola

Pārbaudes darbu (2.kl.,3.kl.) un summatīvi vērtējamo darbu (1.kl. ,4kl.) grafiks 2020./2021.māc.g. 1.semestrī

 

Mācību priekšmets

1.klase

2.klase

3.klase

4.klase

Latviešu valoda

24.09.,16.10.,09.11.,

30.11.,16,12.

 

08.10.,28.10.,05.11.,

24.11., 10.12.,15.12.

23.09.,08.10.,29.10.,23.11.,

03.12., 11.12.

24.09., 12.10.,30.10.,13.11.,

14.12.

Matemātika

28.09.,28.10.,17.11.,09.12.

21.09., 01.10.,03.11.,

30.11.,14.12.

24.09.,13.10.,03.11.,

02.12.,15.12.

16.09.,01.10.,27.10.,12.11.,

24.11.,03.12.,15.12.

Angļu valoda

02.10.,03.11.,01.12.

24.09.,15.10.,16.11.,

03.12.

01.10., 03.12.

01.10., 03.11.,10.12.

Dabaszinības

29.10., 10.12.

29.10., 26.11.,08.12.

28.09., 26.10., 16.11.,

09.12.

30.09., 04.11., 09.12.

Sociālās zinības

13.10., 15.12.

14.10.,09.12.

09.10., 27.11., 04.12.

08.10.,26.11.,

Mājturība un tehnoloģijas

 

 

 

 

Vizuālā māksla

 

 

 

 

Dizains un tehnoloģijas

28.09., 16.10., 23.11.,14.12.

 

 

28.09., 26.10., 30.11.

Mūzika

 

 

 

07.10.,11.11., 09.12.

Ētika

 

12.11., 11.12.

15.10.,10.12.

 

Informātika

 

 

 

02.10., 27.11., 04.12.

Krievu valoda

 

 

 

11.12.

 

Sagatavoja direktora vietniece izglītības jomā V.Dikule

 

2019-10-11 09:11  |  Skatīts: 454x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ